Askéza

Autor: Jozef Červeň | 17.9.2005 o 11:42 | Karma článku: 10,82 | Prečítané:  5929x

Askéza je o tom, že človek nerastie iba do výšky a do šírky, ale aj do hĺbky, človek má aj dušu. Pre väčšinu ľudí neznáma, alebo nepopulárna téma. Nie je obľúbená tam, kde sa žije konzumným spôsobom života. Veď prečo by som nemal mať najlepšie jedlá, šaty, luxusné bývanie, najnovší typ mobilu a kopec iných vecí, ktoré by mi stačili aj v jednoduchšej verzii. Askéza nie je sebatrýznenie, je to skôr sebatrénovanie, kondičná kulturistika ducha. Každý túži mať peknú postavu, málokomu sa však chce cvičiť. Nie je možné dosiahnuť rovnováhu bez tréningu...

Z gréckeho slova “askeo” - venovať sa umeleckej činnosti. (etymológia) Nech sa nik, čo opovrhol svetom, nenazdáva, že zanechal čosi veľkého, veď celá zem v porovnaní s nekonečnosťou neba je malicherná. Keby sme sa teda zriekli aj celej zeme, nebola by to dostatočná vynáhrada za nebeské sídlo. (sv.Anton Pustovník) Sedemnásobný liek čistoty proti nečistote: trýznenie tela ujmou, bdením a pod., rozjímanie o božských veciach a modlitba, štúdium svätých písiem, sväté myšlienky, činnosť proti záhaľke, práca a starosti, samota. (sv.TA II/II q.154 a.5) Ak zachováš v živote poriadok, privedie ťa k Bohu. (sv.Augustín) Proti dychtivosti tela je pôst, proti dychtivosti očí almužna a proti pýche života modlitba. (sv.Augustín) Umŕtvovania a obety majú byť našou prácou po celý náš život. (sv.Augustín) Kristova cesta sa zdá drsná, ale je istá. (sv.Augustín) Vyhraj nad sebou a svet ti bude ležať pri nohách. (sv.Augustín) Zachovávanie veľkého pôstu je zväzkom nášho duchovného vojska. Ním sa rozoznávame od nepriateľov kríža a Ježiša Krista. Ak sa on uvoľní, stane sa to na škodu Božej sláve, na potupu katolíckeho náboženstva, na záhubu kresťanských duší. A netreba pochybovať, že táto nedbanlivosť sa stane prameňom mnohých katastrôf pre národy, mnohých pohrôm vo verejných záležitostiach a mnohých nešťastí pre jednotlivcov. (Benedikt XIV.) Práca a sebaovládanie privedú Kongregáciu k rozkvetu. (don Bosco) Držme sa ľahkých vecí, ale robme ich vytrvalo. (don Bosco) Náprava starých chýb stojí často viac ako robiť chyby nové. (L.Brudziński) Tisíckilometrová cesta sa začína prvým krokom a naraz sa dá urobiť iba jeden krok. (Covey) Človek musí seba samého prekonať, ak sa chce spoznať. (A.Delp) Nech sa ľudia príliš nezaoberajú tým čo majú robiť, nech skôr myslia na to, akí majú byť. Keby oni sami, ich postoje boli dobré, vtedy by aj ich skutky žiarili plným jasom. Ak si ty spravodlivý, tak budú spravodlivé aj tvoje činy. Neskúšajme zakladať svätosť na konaní, budujme ju skôr na bytí, lebo skutky nás neposväcujú, ale práve my máme posväcovať skutky. Do akej miery sme svätí, v takej miere aj posväcujeme svoje konanie: jedlo, sen, bdenie, a všetko ostatné. Kto nie je veľký vo svojom bytí, tomu nepomôžu ani tie najskvelejšie činy. Z toho pre teba vyplýva ponaučenie: celú svoju horlivosť máš zamerať na to, aby si sa stal dobrým. Nesústreďuj sa teda na to, čo robíš a aké sú tvoje skutky, ale skôr na to, čo je ich podstatou. (Eckhart) Sloboda a zriekanie sú jedna a tá istá vec. (B.Faber) Už dlho predtým ako sa stretneme so zlom, treba byť pripravený čeliť mu. (W.Faulkner) Nesnažme sa napodobňovať majstrov, radšej sa snažme o to, o čo sa oni sami snažili. (filozofia Východu) Čo však človek v skutočnosti potrebuje, nie je stav bez každého napätia, ďaleko skôr istá zdravá dávka napätia - asi ono dávkované napätie, ktoré je vyvolané požiadavkami a nárokmi nejakého zmyslu. (V.E.Frankl) Človek potrebuje zriekať sa niečoho. A tak sa stáva, že uprostred blahobytu si začína niečo dobrovoľne odriekať - umele a zámerne si vytvára situácie núdze - v tom vidím funkciu športu: je to moderná, sekulárna askéza. (V.E.Frankl) Pôst očisťuje rozum, dvíha zmysly, podrobuje telo duchu, srdce robí skrúšeným a poníženým, odďaľuje to, čo podnecuje žiadostivosť, hasí oheň vášní a zapaľuje plameň čistoty. (sv.František Paulánsky) Veľmi ťažké je, keď si ľudia s démonizujúcou predstavou Boha-sudcu za chrbtom uchyľujú k takzvanej negatívnej askéze, ukladajú si rôzne zápory a toto deštruktívne správanie si ešte pozitívne vykladajú ako Bohom chcené sebazapieranie a pokoru. Vo svojej základnej nedôvere voči neúprosnému Bohu-sudcovi, ktorý nepozná “zľutovanie” a chce “hriešnika” nechať pykať, trestajú a umŕtvujú sa často sami a tým mu dopredu splácajú cenu za svoj ďalší život. Domnievajú sa, že keď sa sami potrestajú, môžu sa vyhnúť bolestným ranám a trestom Božím. (K.Frielingsdorf) Jednostranná náboženská výchova v duchu nezištnosti kvôli Bohu výkonu prehliada, že len človek, ktorý má rád seba, môže byť nesebecký a nezištný. Musí vybudovať vlastné ja. Takáto výchova vo svojej jednostrannej asketickej radikalite môže mať sebazničujúce účinky. V takejto nábožensky jednostrannej a niekedy zle chápanej výchove musíme určite hľadať tiež dôvod pribúdajúcich narcistických a individualistických sebarealizačných tendencií našej doby. (K.Frielingsdorf) Je dôležité, aby disciplína nebola niečím, čo si človek ukladá sám akosi zvonku, ale aby sa stala výrazom vlastnej vôle, aby ju človek pociťoval ako príjemnú a aby postupne privykal na spôsob jednania, ktorý by mu chýbal, keby od neho upustil. (E.Fromm) Najdôležitejší krok je naučiť sa byť sám so sebou bez čítania, bez počúvania rádia, bez fajčenia a pitia. Vskutku, vedieť sa sústrediť znamená vedieť byť sám so sebou - a táto schopnosť je jedna z podmienok pre schopnosť milovať. (E.Fromm) Človek si môže vybrať len medzi dvoma možnosťami: buď regres, alebo pohyb vpred. (E.Fromm) Stáť na Božej ceste znamená ísť späť. (sv.Gregor Veľký) Niektorí by chceli robiť dobre ale nechcú trpieť zlo, chcú byť pokorní, ale aby nikto nimi neopovrhoval, chcú sa uspokojiť s tým, čo majú, ale aby im nikdy nechýbalo potrebné, chcú byť čistými ale bez umŕtvenia, trpezlivými, ale bez urážok. Chceli by získať čnosti, ale sa nenamáhajú pre ne, skrátka túžia po víťazných poctách v meste bez toho, aby poznali vojenské boje v poli. (sv.Gregor Veľký) Cesta čnosti je dlhá a strmá, ale tým ako po nej stúpame, hocako je ťažká, stáva sa ľahšou. (Hesiodos) Opát: Už som dnes dvakrát obedoval, a okrem toho dnes je pôst. (S.Chamfort) Veľmi sa trápiš, lebo myslíš na mnohé veci. zanechaj tie mnohé veci a mysli len na jedno a nebudeš sa trápiť mnohým. Ba aj vtedy, keď to chceš a to môžeš, nemysli na nijaké stvorenie a nebudeš sa vôbec trápiť, ale budeš slobodná. Spočinieš v Bohu v tom duchovnom mlčaní, ktoré mu je príjemnejšie, ako všetky tvoje trápenia a cvičenia. (D.Kartuzián) Nie vonkajšieho nepriateľa treba sa nám báť. Náš nepriateľ je v nás samých. Keď tohto premôžeme, všetky vonkajšie ťažkosti sa oslabia. (sv.Kasián) Keby sme každý rok vykorenili čo len jednu svoju chybu, skoro by z nás boli ľudia dokonalí. (Kempenský) Tak ako loď bez kormidla zmietajú vlny na všetky strany, podobne aj človeka ľahostajného, ktorý opustí svoje predsavzatia, zachvacujú všelijaké pokušenia. (Kempenský) Kroť najmä nestriedmosť a ľahko skrotíš všetky ostatné telesné náklonnosti. (Kempenský) Ak nepremôžeš seba, hriech nepremôžeš. (Kempenský) Zišlo by sa, aby sme sa ešte znova cvičili v dobrých mravoch ako dobrí nováčikovia; azda by ešte bola nádej, že sa v budúcnosti nejako napravíme a duchovne zdokonalíme. (Kempenský) Usiluj sa predovšetkým vystríhať a premáhať to, čo sa ti nepáči u druhých. (Kempenský) Celý Kristov život bol kríž a mučeníctvo; a ty hľadáš pre seba pokoj a radosť? (Kempenský) To nie je čnosť človeka, ale milosť Božia, ktorá v slabom tele toľko zmôže a natoľko účinkuje, že vrúcne túži po tom a to žiada, čoho sa prirodzenosť desí a čomu sa vyhýba. (Kempenský) Niektorí sa síce zriekajú seba, ale s istými výhradami; nedôverujú plne Bohu a preto sa chcú sami postarať o seba. (Kempenský) Pravý pokrok človeka je v sebazaprení. Kto sa vie zaprieť, je celkom slobodný a bezpečný. (Kempenský) Lebo pán vlieva svoje požehnanie tam, kde nájde prázdne nádoby. (Kempenský) Keďže naše telo nie je zo železa, ani naša sila z kameňa, ale sme slabé tvory, podrobené mnohým neduhom, prosím vás v Pánovi, aby ste v prísnosti pôstu nepreháňali, ale sa miernili tak, aby ste svojím životom a nádejou v Pána, preukazovali Bohu rozumnú službu a prinášali svoju milú obetu okorenenú soľou múdrosti. (sv.Klára) Ak odumrieš svetu a sebe, vtedy začneš žiť pre Boha. (sv.Makárius) Malými, pomalými krokmi, kráča milosť dopredu. (kard.Newman) Každý deň musíš viesť vojnu proti sebe samému. (Nietzsche) Ten, kto zasvätil svoj život duševnému sebazdokonaľovaniu, nemôže byť nespokojný, lebo to, po čom túži, je vždy v jeho moci. (B.Pascal) Prístupy k problémom spôsobeným strasťami, ktoré všeobecne nazývame disciplínou, sú štyri: odklad uspokojenia, prijatie zodpovednosti, oddanosť pravde a vyrovnávanie extrémov. Kameňom úrazu nie je zložitosť týchto techník, ale vôľa ich použiť. Skôr nám totiž bolesť prinesú, než aby nás od nej uchránili; kto sa vyhýba ťažkosti, ktorá je namieste, bude sa chcieť vyhnúť i použitiu týchto techník. (M.S.Peck) Ak chce človek žiť múdro, mať v živote poriadok a byť úspešný, musí denne odkladať uspokojenie a myslieť na budúcnosť; aby však jeho život bol radostný, musí byť tiež schopný žiť naplno prítomnosťou a jednať spontánne, pokiaľ to nie je deštruktívne. Inými slovami disciplína samotná musí byť disciplinovaná. (M.S.Peck) Podstatou úspechu pri hľadaní rovnováhy je schopnosť niečoho sa vzdať. (M.S.Peck) Nachádzanie rovnováhy patrí k disciplíne práve preto, že vzdať sa niečoho je bolestné. V tomto prípade pre mňa bolo príliš bolestné, aby som sa v záujme rovnováhy vzdal svojej vzrušujúcej rýchlosti, preto som na bicykli nezvládol zákrutu. (M.S.Peck) Rozumným zaobchádzaním s citmi je zlatá stredná cesta; nie je však ľahké ju dosiahnuť a udržať sa na nej, pretože vyžaduje časté prehodnocovanie a trvalé prispôsobovanie. Spočíva v tom, že pán jedná so svojimi otrokmi (citmi) slušne, poskytuje im dobrú stravu, strechu nad hlavou a lekársku starostlivosť, načúva im a odpovedá, povzbudzuje ich a pýta sa na ich zdravie, ale súčasne im organizuje prácu, učí ich, vyhlasuje zákazy, vynáša jasné rozhodnutia v ich sporoch a niektoré z nich posiela preč. Pri tom všetkom ich nesmie nechať v pochybnostiach, kto je v dome pánom. (M.S.Peck) Bez ducha umŕtvovania nikdy nebudeme môcť hlásať Ježiša Krista. (bl.F.Rinaldi) Nijaká teológia bez asketiky, nijaká asketika bez teológie. (bl.F.Rinaldi) Ak sa prísnosť života vyžaduje od druhých, musí sa vyžadovať s veľkou láskavosťou. (P.Rosso) Modlitba, pôst a milosrdenstvo musia ísť vždy spolu. (P.Rosso) Prílišná sebakontrola tlmí opravdivé prejavy. (P.Rosso) Najsilnejšie povahy v týchto malých veciach najľahšie prehrávajú. Je to veľká pravda - najväčšie víťazstvo je víťazstvo nad sebou samým. (sv.Terezka) Oddanosť sa ešte odlišuje od Božej vôle. je medzi nimi ten istý rozdiel ako medzi zjednocovaním a jednotou. V zjednocovaní sú dvaja, v jednote už len jeden. (sv.Terezka) Zasej skutok a zožneš návyk, zasej návyk a zožneš povahu, zasej povahu a zožneš osud. (W.Thackeray) Zaumieň si, že každý deň vykonáš niečo, k čomu nemáš zvlášť chuť. Takto ti čoskoro nebude povinnosť na obtiaž. (M.Twain) Kde je sebaovládanie, tam sú všetky čnosti. (XY) Byť vedcom je ľahšie, než byť sv. Františkom z Asissi. (XY)
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Threema je anonymná, ale prokurátori sú presvedčení, že správy sú od Kočnera

Policajti neprelomili šifrovanie, Tóth im odovzdal Kočnerov mobil.

Dobré ráno

Dobré ráno: Horia pľúca našej planéty, čo sa deje v Amazónii?

Ako súvisí politika s požiarmi.


Už ste čítali?