Svedectvo

Autor: Jozef Červeň | 6.3.2006 o 10:00 | Karma článku: 9,32 | Prečítané:  3779x

Viem, že vedci sa radi oháňajú svojou vedeckosťou, no ak sú pravdiví, musia uznať, že väčšine poznatkov v živote aj oni majú vďaka svedectvu. To, že jablko padá smerom k zemi ak ho pustíme z ruky, si môže overiť každý z nás. Aj to, že voda je mokrá, aj to, že slnko nás zohrieva. No ako vo vnútri slnka prebiehajú chemické procesy, to si už overiť nedokážeme. Je zopár ľudí, ktorí to dokážu a my ostatní im veríme. veríme na základe ich svedectva. Je veľa vecí, o ktorých sa nemôžeme presvedčiť, ani prísť na ne hĺbaním vlastného rozumu. Je veľa vecí, ktoré veríme iba na základe svedectva druhých ľudí a často sú to veci pre nás najpodstanejšie. Je to veľa poznatkov z vedy a veľa z viery. Nie je slabosťou dôverovať dôveryhodným ľuďom. Ich svedectvo síce nie je "vedeckým dôkazom", ak je však podložené žitím toho, o čom hovoria, má takú váhu, že iba hlupáci im neuveria...

oáza - svedectvo o vodeoáza - svedectvo o vode
Je dôležité pravdu stelesniť, nie o nej rozvíjať teórie. (J.Adair) Je ľahšie bojovať za princípy ako žiť podľa nich. (A.Adler) Každé stretnutie sa s blížnym je veľkou zodpovednosťou. (Alzin) Mladucha by nešla do svadobnej siene s toľkou radosťou ako Agnesa, táto panna sa ponáhľala na popravisko, veseliac sa zo svojho úspechu. (sv.Ambróz) Chráňte sa pred takými, ktorí obchodujú so svojím kresťanstvom. (apokryf) Boh z našich dobier nehľadá úžitok ale slávu, tj. zjavenie svojej dobroty, čo tiež hľadá zo svojich diel... a preto zasluhujeme niečo u Boha, nie akoby mu niečo pribudlo z našich zásluh, ale pokiaľ jednáme pre jeho slávu. (sv.TA II/I q.114 a.1) Nemôžeš učiť písať a čítať, keď to sám dobre nevieš, tým menej môžeš učiť ako treba správne žiť, keď sám tak nežiješ. (M.Aurelius) Správanie si ľudia odovzdávajú navzájom ako choroby. (F.Bacon) Ten, kto dáva dobré rady, buduje jednou rukou. Ten, kto dáva dobré rady a dobrý príklad, buduje obidvoma. Avšak ten, kto dáva dobré varovania a zlý príklad, jednou rukou buduje a druhou rúca. (F.Bacon) Slová sú všetko čo máme. (S.Becket) Sú ľudia, ktorí nemusia vôbec hovoriť. Stačí, že existujú. (H.Bergson) Nik sa neodváži karhať veci, v ktorých sa sám dopúšťa priestupkov. (sv.Bernard) Ten, koho tvár nežiari, nikdy sa nestane hviezdou. (W.Blake) Byť medzi tými, čo robia dobre nás povzbudzuje bez toho, že by sme to spozorovali. (don Bosco) Slúži myšlienke, ale myšlienke to neslúži. (W.Brudziński) Ak chýba viditeľný dialóg, to ešte neznamená, že medzi kresťanmi a kultúrou nepriateľskou ich ideálom neexistujú žiadne vzťahy. Už len tým, že žijú, veriaci sa stávajú svedectvom a živou otázkou pre spoločnosť a prostredie. Domnievame sa, že dialóg medzi vierou a kultúrou má i svoj duchovný rozmer, ktorý nám síce často uniká, ale napriek tomu pôsobí hlbokým vplyvom na pretváranie sveta. (H.Carriera) Posudzuj ľudí radšej podľa činov ako podľa slov, pretože mnohí konajú zle a hovoria znamenite. (M.Claudius) Jedno malé svetlo je viac než mnoho tmy. (P.Clodel) Žijúce príklady majú inú moc. (P.Corneille) Je ľahko konať na nízkej úrovni a dávať rady na vysokej úrovni. (Covey) Muky ustúpili pred vami a vy ste neustúpili pred nimi. Blažená naša Cirkev! Včera biela vo svojej čistote, dnes odiata do kráľovského purpuru svojich detí! (sv.Cyprián) Ešte aj tie hodinky, ktoré stoja, ukazujú v určitom momente presný čas. (Čechov) Lepší dobrý príklad ako Písma výklad. (České príslovie) Chceme vidieť Ježiša a nielen o ňom počuť. (A.Dermek) Kresťania bývajú na zemi, ale svoje miesto majú v nebi. Milujú všetkých a všetci ich prenasledujú. Keď robia dobre, trestajú ich ako zločincov; aby som to proste povedal: čo je duša v tele, to sú kresťania vo svete. (list Diogenetovi) A keď idem okolo, tu bez vďaky zapálim jednu alebo druhú lampu v srdciach na okraji ciest. (H.Domin) To, aký ste, sa tak ozýva v mojich ušiach, že ani nepočujem, čo hovoríte. (Emerson) Náhoda vytvára príležitosť pre veľké dobré skutky i pre veľké zločiny. (Epikuros) Keby každý pomáhal blížnemu, všetkým by sa pomáhalo. (Eschenbachová) Kto objavil zákmit svetla, toho ťahá každý za rukáv, aby mu ho ukázal. (Exupéry) K tvojmu povolaniu patrí hlásať evanjelium nie slovami, ale životom. (Foucauld) Jeden slnečný paprsok postačí, aby presvietil veľa temna. (sv.František z Asisi) Modré sklo je preto modré, lebo zadrží všetky vlny okrem modrých. je pomenované nie podľa toho, čo si necháva, ale podľa toho, čo dáva. (E.Fromm) Vedieť to je poklad, ale prax je kľúč. (T.Fuller) Naše najúprimnejšie činy sú aj najvypočítavejšie. (A.Gide) Koľko svetiel vďačí iba svojmu svietniku za to, že nie sú prehliadnuté. (F.Hebbel) Zlými svedkami sú ľuďom oči a uši, ak majú barbarské duše. (Herakleitos) Keď to neurobím ja - kto to má urobiť? A keď to neurobím teraz - kedy to mám urobiť? A keď to urobím len pre seba - čo som potom? (Hillel) Slovami môžeš zatajiť čo chceš, skutky ťa prezradia. (A.Hlinka) Učím svet, aby sa mal lepšie než ja, ale nechce mi veriť. (J.C.Hronský) Svet nikdy nezahynie na nedostatok divov, iba na nedostatok údivu. (Chesterton) Som Božou pšenicou a musia ma zomlieť zuby zveri, aby som sa stal nepoškvrneným chlebom Kristovým. (sv.Ignác Antiochijský) Plamene, kríž, papule divých zverí, trhanie údov, mučenie, rozkúskovanie kostí: nech všetky tieto muky padnú na mňa, len keď dosiahnem Ježiša Krista. načo by mi boli rozkoše a kráľovstvá tohto sveta? Zomrieť za Krista je hodno viac ako vládnuť nad svetom. (sv.Ignác Antiochijský) Svedok nikdy nemení svoju tvár, už by bol hercom. (J.Jarab) Kto máš pochodeň, choď prvý. (Japonské príslovie) Veľmi veľa blížnych má veľmi výrečnú tvár. A tá tvár hovorí tak hlasno, že už nepočuješ slová, ktoré hovorí. (M.Kaleko) Keby som stretol viac takých ľudí ako sv.František, tiež by som sa stal kresťanom. (El Kamil) O Jezuitoch: Nech zostanú, ako sú, alebo nech zaniknú. (Klement XIII.) Svetlo bojuje proti tme už tým, že svieti. (Keppler) Treba viac námahy na to, byť dokonalým kresťanom, ako byť zlým kresťanom. (bl.Kolping) Je lepšie rozsvietiť hoci len malú sviečku než preklínať temnotu. (Konfucius) Múdry človek netvrdí nič, čo nedokazuje. (lat.príslovie) Slová pohýnajú, príklady tiahnú. (lat.príslovie) Cesta k jednaniu je byť. (Lao-c´) Výkričník, ktorý zmäkol, stane sa otáznikom. (S.J.Lec) Zlaté pravidlo: Nie je dobré posudzovať ľudí podľa ich názorov, ale podľa toho, čo z nich tieto názory urobili. (Ch.Lichtenberg) Posudzujeme sa podľa toho, čo sme schopní urobiť. Druhí nás však súdia podľa toho, čo sme už urobili. (H.Longfellow) Náš malý program svetového poslania spočíva v troch bodoch: diakonia - slúžiť, martyria - vydávať svedectvo, oikúmené - hjľadať jednotu. (A.Mandl) Idea nezodpovedá za ľudí, ktorí v ňu veria. (D.Marquis) Ľudia tak múdro rozprávajú a tak hlúpo konajú, že sa treba zamyslieť nad tým, či by pre svet nebolo lepšie, keby viac hovorili a menej robili. (W.S.Maugham) Blahoslavení tí, ktorí nič nedokazujú. (A.Maurois) Cesta povinnosti je položená v tom, čo je blízko a človek ju hľadá v tom, čo je vzdialené. (Meng-c´) Pravý kresťan nenosí vieru na obleku a nezavesí nábožnosť na veľký zvon. (Moliére) Nie jas slávy, ale sila snahy a verné vytrvanie v povinnosti rozhodne o hodnote ľudského života. (Moltke) Čo sa najľahšie pochopí, to sa najťažšie vykoná. (H.Much) Čoho je potrebné sa vystríhať, nie je ani tak omyl ako rozpor so sebou samým; práve touto druhou chybou stráca autorita svoju silu. (Napoleon) Ľudia nechcú slová, chcú boj, boj za ľudskú dôstojnosť. (G.Nasser) Zakaždým som trochu zmätený, keď počujem nesprávneho človeka hlásať správne myšlienky. (R.Neumann) Aby som kresťanstvu uveril, to by mi museli zaspievať inakšiu pesničku. (Nietzsche) Hudba zostáva. Verklikári sa menia. (K.Peteraj) Všetky dobré zásady sú už napísané. Teraz ešte zostáva uskutočniť ich. (B.Pascal) Nik nie je taký šťastný, rozumný, čnostný a milý ako pravý kresťan. Náboženstvo je taká vznešená vec, že je spravodlivé, aby tí, ktorí sa nechcú preň namáhať a ho hľadať, boli ho zbavení. (B.Pascal) Mnohí ľudia znižujú veľké pravdy už tým, že ich vyslovia. (J.Paul) Svedectvo však dostáva plnú evanjelizačnú silu až vtedy, keď dokazuje, že stvoriteľ nie je pre človeka len neznámou a vzdialenou mocou, ale Otcom. (Pavol VI.) Ľudia prijímajú učiteľov iba vtedy, ak sú svedkovia. (Pavol VI.) Keď sa týchto skutočne silných ľudí opýtame, kde je zdroj ich znalostí a sily, odpovedajú takto: Nevychádza to zo mňa. Moja vlastná moc je neveľká, je len maličkým prejavom ďaleko väčšej sily, ktorá cezo mňa iba prechádza. Vôbec mi nepatrí. (M.S.Peck) Kto býva u chromého, naučí sa krívať. (Plutarchos) výchova- Zmútená studnica a prameň skazený je spravodlivý človek, čo sa zakolíše pred bezbožníkom. (Prís 25,26) Jedno dnes je lepšie ako desať zajtra. (príslovie) Svetlo je svetlom aj keď ho slepý nevidí. (príslovie) Kto nekoná nič dobrého, koná až príliš veľa zlého. (príslovie) Aký dobrý musí byť Boh, keď pán biskup Saleský zo Ženevy je taký dobrý. (protestant) To veľké otvorené tajomstvo sveta leží v celej svojej kráse a nádhere pred nami vo svetle práve dnešného dňa. (W.Raabe) Ak nie sme presvedčiví a ak nedokážeme presvedčiť druhých, nemáme právo vyžadovať verejné uznanie. (kard.Ratzinger) Kresťan má ísť tam, kde nie je svetlo. Tam má byť svetlom. (R.Schneider) Kto sa rozhodne konať dobro, nesmie očakávať, že mu preto ľudia budú odpratávať kamene z cesty, ale musí byť pripravený na tú osudovú skutočnosť, že mu ich budú skôr do cesty klásť. (A.Schweitzer) Svet má jednu odmenu pre úprimnosť a jednoznačnosť: umlčať! (P.Strauss) Ľudia chcú na nás vidieť, že okrem hmotných hodnôt existujú aj iné, väčšie hodnoty. (P.Rosso) chudoba- Ak chceš byť svetlom sveta, počítaj s tým, že ťa občas niekto bude chcieť poriadne sfúknuť. (P.Rosso) Nie je dôležité hlboko premýšľať a konať si svoje, ale svojím životom medzi ľudí vnášať toho, ktorý im ponúka večný život. (P.Rosso) Veľké zázraky nedokážeme robiť preto, lebo nechceme robiť malé. (P.Rosso) Dnes ľudia nechcú počuť aký bol Kristus, chcú na nás vidieť, podľa toho ako s ním žijeme, aký je. (P.Rosso) Čím lepší sme my, tým lepší sú ľudia okolo nás. (Rothe) Už iba smiešni sú v poriadku. (M.Rúfus) Človeku je niekedy ľahšie umrieť za svoje zásady než podľa nich žiť. (Seneca) Mnoho chladu je medzi ľuďmi, lebo sa neodvážime ukázať takí srdeční ako sme. (A.Schweitzer) Príklad nie je hlavná vec na ovplyvnenie ostatných. Je to jediná vec. (A.Schweitzer) Zlí sú nápadnejší. Preto sa zdá, akoby ich bolo viac ako dobrých. (P.Strauss) Ten, kto inšpiruje k dobrým skutkom, je väčší ako ten, kto ich vykoná. (Talmud) Netreba, aby nás bolo veľa, ale aby sme boli dobrí. (matka Tereza) Porovnávala som dušpastierov s dobrými zrkadlami, ktoré odrážajú Ježiša v srdciach. (sv.Terezka) Kresťan je ikona Krista, má byť “druhý Kristus”. (Tertulián) Šľachetným slovám zriedka odpovedajú šľachetné činy. (Tolstoj) Konajte vždy správne. Tým niektorých ľudí uspokojíte, iných prekvapíte. (M.Twain) Je málo takých nepríjemných a neznesiteľných vecí na svete ako dobrý príklad niekoho druhého. (M.Twain) Z vonkajška možno usudzovať vnútro. (Vogelweide) Mám tisíc svietnikov, ale ani jednu sviečku. (K.Vonnegut) Živé kamene - prvý údel kameňa, ešte prv ako bude niesť druhé kamene, znamená byť vysekaný na mieru. Našu aktivitu treba upraviť tak, aby bola službou ostatným. (J.Vrablec) Vy ste svetlo sveta... Stačí iba iskra. Ale tá iskra padá jasne na cestu. (R.O.Wiemer) Čo má svietiť, musí znášať, že horí. (Wildgans) Nie je dovolené zabiť bludára! Tým by sa uviedla do sveta nezmieriteľná vojna. Treba mu zatvoriť ústa, odňať mu slobodu slova, treba také zhromaždenie rozohnať, ale nikdy nie je dovolené ich zabíjať. (sv.Ján Zlatoústy) Inštitúcie sú dnes stále viac vnímané prostredníctvom osôb, ktoré ich reprezentujú. To úzko súvisí s vierohodnosťou inštitúcií - ľudia nehľadajú abstraktné, ale osobné životné vzory. (P.M.Zulehner) Mnohí žijú čnostnejšie ako kresťania, nie preto, že sú vyššie, ale že my sme hlboko. Prečo? Usilujeme si nahovárať si, že príčiny dokonalosti človeka sú v pôstoch, dlhých modlitbách, pútiach, naším cieľom sú sviatosti a zabúdame na to hlavné - slúžiť Kristovi v blížnych. (XY) Slová sa stratia, ak ich nepodporia skutky. (XY) Boh mlčanlivý a skrytý chce hovoriť naším životom. (XY) Množenie oáz znamená umenšovanie púšte. (XY) Krv mučeníkov je slávou pre Cirkev, ale krv jej nepriateľov robí Cirkev nenávidenou. (XY) Problém je v tom, že iné vidím a iné počujem. (XY) Cirkev má 6 miliónov registrovaných mučeníkov. (XY) Bál som sa, že ma budú ignorovať a oni si ma ani nevšimli. (XY) Eešte stále sú slimáci, ktorí prednášajú ako behať stovku. (XY)
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Vláda má dáta, ale zatiaľ nemá odpovede

Otázny je semafor aj školy.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Ďalší testovací „úspech“

Matovič potrebuje ostatných rovnako ako oni jeho.


Už ste čítali?