Škola

Autor: Jozef Červeň | 11.3.2006 o 11:00 | Karma článku: 8,76 | Prečítané:  5199x

Každým rokom pribúdajú vo svete informácie, ktoré by sme mali vedieť. Ak chce byť dnes človek skutočne rozhľadený a vzdelaný, nestačí mu na štúdium len zopár prvých rokov života. Pribúda ľudí, ktorí študujú celý svoj život. A aj keď dnes už nemáme polyhistorov, počet ľudí s encyklopedistickými vedomosťami narastá. Narastá aj počet múdrych ľudí, alebo len vzdelaných? Najlepšie je to vtedy, ak človek vzdelaním nestráca múdrosť, ale v nej narastá. Možné je to iba vtedy, ak človek nestratí schopnosť učiť sa od života, od ľudí, ktorí sú menej vzdelaní. Múdry človek zvykne často pokorne uznať, že pravdu nemá, ale neustále, celý život ju spolu s ostatnými hľadá...

Ak budete mať veľké šťastie, bude váš vedúci mentorom a učiteľom. Slovo “mentor” je prevzaté od historickej osobnosti menom Mentór, priateľa, ktorého Odyseus poveril výchovou svojho syna Télemacha, keď odchádzal do Trójskej vojny. Jeho meno sa dnes stalo synonymom múdreho radcu či inštruktora. (J.Adair) Nepotrebujem knihy. Ja mám jednu veľkú knihu, ktorá leží predo mnou stále otvorená. Prvá strana je zem s kvetmi, rastlinami a zvieratami, druhá je nesmierne more, treťou je vzduch so všetkými živými bytosťami, štvrtá je nebo s hviezdami. V tejto knihe listujem veľmi často a objavujem Boha v jeho dielach. (sv.Anton Pustovník) Každé poznanie sa deje cez nejakú podobnosť. (sv.TA I q.14 a.11) Sú štyri veci na dobré zapamätanie: 1, Vziať si podobnosť veci, neobvyklý príklad, lebo sa mu viac divíme a viac si ho takto pamätáme. 2, Riadne si rozvrhnúť látku, aby sa ľahko postupovalo od jedného k druhému. 3, Prikladať starostlivosť a cit tomu, čo sa chcem naučiť, musí ma to zaujímať. 4, Často uvažovať, zvyk sa akosi stáva prirodzenosťou. (sv.TA II/II q.49 a.14) To, čo si chceme zapamätať je nutné zoradiť podľa nejakého hľadiska. Hlboko a pozorne sa tými vecami zaoberajme. Často o nich uvažujme podľa poriadku. So spomínaním začať vždy od počiatku. (sv.T.Aquinský) Pýtate sa ma, ako by ste s najlepším prospechom vyštudovali a najistejšie sa stali múdrymi. Dávam vám radu, aby ste na začiatku nepreberali ťažké veci, ale dvíhali sa akoby po stupňoch. Poznanie najjednoduchších právd vás nebadane privedie k pravdám hlbším. nerozprávajte veľmi, čo si myslíte a neukazujte, čo ste sa naučili. Hovorte málo a nikdy neodpovedajte bez rozvahy. (sv.T.Aquinský) Nikdy neostávajte v pochybnostiach o tom, čo môžete vedieť s istotou. Pracujte so svätým hladom a smädom, aby ste si obohatili ducha, roztrieďte si v poriadku všetky vedomosti, ktoré si môžete získať, ale nepresiľujte talenty, ktoré ste dostali od Boha. (sv.T.Aquinský) Úvahy zachraňujú pamäť. (Aristoteles) Človek od prírody baží po poznaní. (Aristoteles) Ľstiví ľudia pohŕdajú učenosťou, jednoduchí ju obdivujú a múdri ju využívajú. (F.Bacon) Držať sa hoc aj zlého učiteľa je pre mladých zdravé, utužuje to svaly. (Beerbohm) Ver mi, sám som to skúsil, že viac nájdeme v lesoch, ako v knihách. Stromy a kamene ťa budú učiť, čo ti žiadny učiteľ nemôže dať. (sv. Bernard) Nikto so zdravým rozumom nemal rád školu. (lord Boothby) Univerzita rozvíja všetky vlohy, vrátane hlúposti. (Čechov) Dúfam, že budem študentom až do konca života. (Čechov) Ten, kto sa pýta, vyzerá hlúpy na päť minút, kto sa nepýta, zostane ním navždy. (Čínske príslovie) Uvidieť je lepšie než počuť, poznať je lepšie než uvidieť, urobiť je lepšie než poznať. (Čínske príslovie) Správaj sa v škole slušne, nech zas nemusíme ísť za pani učiteľkou do nemocnice. (J.Daněk) Osol, ktorý nesie veľa kníh, nie je ešte učený. (Dánske príslovie) Životný učiteľ je viac, než tisíc školských učiteľov. (Eckhart) Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista. (Einstein) Čo je prvou povinnosťou človeka, ktorý chce študovať filozofiu? Musí sa zbaviť márnivosti. Nie je totiž možné dať sa do štúdia veci, o ktorej si človek myslí, že ju ovláda. (Epiktetos) Od lekárov a učiteľov sa očakávajú zázraky, a keď ich učinia, nikto sa nečuduje. (Eschenbachová) Učiteľ v určitom veku chce skúšať. Už nechce učiť; stále chce len skúšať. To je veľmi prirodzené: keď učí, jeho posudzujú, keď skúša, vynáša súd on. (É.Faguet) Každé poučenie bolí. (B.Franklin) Metódy učenia sa: 1, Banking system - Žiak je banka, do ktorej učiteľ ukladá hotové veci, aj protirečenia cez vlastný filter, vytvorí svoje skriptá, na ktorých bazíruje. Tento systém používa moc, ktorá ľudí utláča, ničí sa kreativita, človek sa však niečo nadriluje. 2, Problem-posing system - V skupine sa predloží problém, študujú sa pramene, každý hľadá a v rozhovore sa vyjasní to, čo kto objaví. Tento systém je pozitívnejší a progresívnejší. (P.Freire) V skorších epochách našej vlastnej kultúry i kultúry v Číne a Indii bol najváženejším človekom človek vynikajúcich duchovných kvalít. Učiteľ nebol len a ani nie hlavne zdrojom informácie; jeho funkciou bolo predovšetkým prenášať určité ľudské spôsoby. V súčasnej spoločnosti muži, ktorí majú byť obdivovaní a napodobňovaní, sú všetko možné, len nie nositelia významných duchovných vlastností. (E.Fromm) výchova- Na prázdne rozprávanie sa u typu “bytia” nedá živo reagovať a za takých okolností je lepšie neposlúchať, ale sústrediť sa na vlastné premýšľanie. (E.Fromm) Študenti, ktorí si pri prednáške starostlivo zapisujú každú myšlienku, budú bezpochyby menej rozumieť a pamätať si, než študenti, ktorí sa spoľahli na svoju schopnosť porozumieť a ktorí si pamätajú aspoň to najpodstatnejšie. (E.Fromm) Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič o svojom vlastnom. (Goethe) Vzdelanosť je schopnosť rozumieť iným. (Goethe) Učíme sa len od toho, koho milujeme. (Goethe) Filozofické vyučovanie začínajú mohamedáni učením, že neexistuje nič, o čom by sa nedal povedať pravý opak, a tak cvičia ducha mladých, dávajúc im za úlohu vynachádzať a formulovať pri každom vyslovenom tvrdení opačný názor, z čoho musí vzniknúť veľká obratnosť v myslení a hovorení. (Goethe) Kniha je záchranné koleso samoty. (R.Goméz) Nie je nič. Ak predsa niečo je, človek to nemôže poznať. Aj to preda možné poznať, nejde to blízkemu zdeliť a vysvetliť. (Gorgias) Zlý je taký učiteľ, ktorý sa neučí alebo ktorý sa učí málo. (Gorkij) Človek bez vedomosti - svet v temnote. (B.Gracian) V škole ťa naučia poznávať svet. Za školou zistíš, že je iný. (P.Gregor) Vzdelanie občanov tvorí základnú súčasť spoločných dobier štátu. (Günthör IIIa 117) sociológia- Som za vypožičiavanie kníh. Keď človek knihu vlastní, povie si: Prečítam si to inokedy! (T.Hippel) Prezenčné listiny sú zbytočné, ak odhaľujeme mladým neznáme svety. (Hirszfeld) Sama história je veda založená na zlej pamäti. (M.Holub) Najlepšie vieme to, čo sme sami zistili a potom to, čo sme sa naučili zo skúsenosti. (S.Chamfort) Turisti sa väčšinou riadia známou zásadou, že cudzou rečou sa najľahšie hovorí o filozofii. Najťažšie je hovoriť o bežných denných potrebách. (Chesterton) Dôvodom cestovania nie je navštevovať cudzie krajiny, pravým dôvodom je to, aby sme nakoniec do vlastnej vstúpili ako do cudzej. (Chesterton) Čítať knihy citátov je dobré pre nevzdelanca. (W.Churchill) Neznášam, keď ma niekto poučuje - ale rád sa učím. (W.Churchill) Dobre je učiť sa ak človek robí, čo má. (sv.Ignác z Loyoly) Tí, čo sa učia, nech netrávia všetok svoj čas iba učením, lebo tak sa nič nenaučia. (sv.Ján Zlatoústy) Čo si ľudia nevymyslia, len aby nemuseli myslieť. (T.Janovic) Myslím, že prednášky nemôžu toľko prospieť ako čítanie kníh, z ktorých sa prednášky robia. (S.Johnson) Vyučovať znamená učiť sa dvakrát. (J.Joubert) Ja učím bez hlučných slov, bez mätenia pojmov, nedychtím po uznaní, nevyhľadávam škriepky s protivníkmi. (Kempenský) Život človeka je neprestajná škola. (G.Keller) Handicapovaný človek poznáva svoje skryté zdroje síl, až keď sa s ním jedná ako s normálnym. (G.Keller) Ako študovať? Nezmyselný, nelogický materiál sa učiť pred spánkom, dôležité veci na začiatku a na konci štúdia. Učenie je potrebné dávkovať a deliť ho oddychom. (S.H.Kimm) Ak teda chceme žiakom vštepiť pravú a istú znalosť vecí, musíme sa snažiť, aby sme všetko podávali skúsenosťou a zmyslovým názorom. (Komenský) Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a vyvíja cit osobnej zodpovednosti. (Komenský) Naši učitelia nesmú byť podobní stĺpom pri cestách, ktoré iba ukazujú, kam ísť, ale samé nejdú. (Komenský) Pýtaj sa blížneho svojho iba na veci, ktoré poznáš lepšie ako on. Iba vtedy môže byť pre teba jeho rada užitočná. (K.Kraus) Čo všetko si ľudia nevymyslia, len aby nemuseli naozaj myslieť. (L.Kumor) Myšlienky skáču z človeka na človeka ako blchy, ale nie každého uštipnú. (S.Lem) Niet divu, že na univerzitách je toľko učenosti, keď z nej každý trošku prinesie a nič neodnesie. (A.Loos) Čítanie kazí zrak. Správny pohľad na svet majú iba negramotní. (G.Laub) Lepšie je učiť ľudí, ako majú myslieť, a nie, čo majú myslieť. Tým sa vyhneme mnohým nedorozumeniam. (Ch.Lichtenberg) Ľudia, ktorí nemali žiadnu duševnú potravu desiatky rokov, okrem pár omrviniek z novín, sa vyskytujú aj medzi profesormi. Nie sú vôbec zriedkaví. (Ch.Lichtenberg) Hlavne aby každý žiačik mal pocit: ja osobne pre učiteľa niečo znamenám. A aby sa v tom pocite tak úplne nemýlil. (L.Lichtenbergová) Škola produkuje množstvo ľudí, ktorí vedia čítať, ale nevedia rozlíšiť, čo stojí za prečítanie a čo nie. (T.Lyan) Nevedomosť je démon a obávam sa, že ešte zaviní mnoho tragédií. (K.Marx) Koľko nezmyslov bolo v priebehu času povedané profesormi. Prečo nesmú tiež študenti hovoriť hlúposti? (A.Mitscherlich) Ó, aké je krásne vedieť jednu vec, alebo dokonca dve. (Moliére) Musíš sa mnoho učiť, aby si poznal, ako málo vieš. (M.de Montaigne) Vedieť niečo naspamäť neznamená vedieť. (M.de Montaigne) Musíš sa mnoho učiť, aby si poznal, že málo vieš. (M.de Montaigne) Človek, ktorý vyučuje, sa ľahko môže stať tvrdohlavým, pretože vykonáva povolanie človeka, ktorý sa nikdy nemýli. (Montesquieu) Dostaneme trojaké vzdelanie: jedno od našich rodičov, jedno od učiteľov a ďalšie od sveta. To tretie je v rozpore so všetkým, čo nás naučili tie prvé dve. (Montesquieu) V škole sa mladí ľudia učia všetko, čo je potrebné, aby sa mohli stať profesormi. (Morgenstern) Človek chápe všetko okrem toho, čo je dokonale jednoduché. (T.Morren) Zle sa odvďačíme za prácu nášho učiteľa, ak vždy zostaneme len žiakmi. (Nietzsche) Apello nepremeškal jediný deň, aby neurobil jeden ťah štetcom. (Plínius) štúdium- Je oveľa lepšie vedieť niečo o všetkom ako vedieť všetko o jednom. (B.Pascal) Keby nebo vypočulo detské modlitby, nezostal by nažive ani jeden učiteľ. (Perzské príslovie) Niektorí ľudia sa nikdy nič nenaučia, pretože všetkému veľmi skoro rozumejú. (A.Pope) Skutočné vyučovanie sa obmedzuje len na žiakov, ktorí trvajú na tom, aby sa niečo naučili. Ostatné sa podobá chovu dobytka. (E.Pound) Žiaden učiteľ nestroskotal na svojej nevedomosti - môže stroskotať, len pokiaľ nevychádza s triedou. (E.Pound) Skúsenosť je dlhá cesta a drahá škola. (príslovie) Zbohom priatelia! - knihám. (Puškin) Zvieratá sa rozhodli urobiť školu. Vyučovalo sa tam behanie, šplhanie, plávanie a lietanie. Všetci sa učili všetky predmety. Káčer dobre lietal aj plával - lepšie ako inštruktor. Bol však slabý v behu a tak zostal po škole, trénoval, zodral si plávacie blany a stal sa priemerným aj v plávaní.. Priemernosť však bola v škole prijateľná. Zajac sa zrútil pri plávaní, veverička pri lietaní... orol sa šplhal po svojom... Na konci roka úhor, ktorý bol dobrý plavec a trocha vedel ostatné, dosiahol najlepší priemer... Kojoti nechodili do školy, lebo tam nebolo zaradené rýpanie a neskôr s jazvecom, potkanom a diviakom založili súkromnú školu. (R.H.Reeves) manipulácia- poslušnosť- osobnosť- Vzdelanie ohlupuje ľudí. (Remarque) Nie encyklopedické vedomosti, ale ich používanie. Nebuďte prekliatym muničným vagónom, buďte puškou. (C.R.Rogers) Pane, zachráň ma od vedomostí, ktoré by mi škodili. (P.Rosso) Dobrý učiteľ je ten, kto dokáže svojich žiakov vyprovokovať k tvorivým otázkam. Až vtedy sa totiž skutočne zaujímajú o predmet. (P.Rosso) Preťažení učitelia postupne nadobudnú k deťom tie isté pocity ako cukrársky učeň ku krémešom. (B.Russell) Nech sa deti učia to, čo im treba ako ľuďom, nie to, čo majú zabudnúť. (Rousseau) Starí majstri nemajú radi žiakov, ktorí pochopia aj to, čo im nevysvetlia. (G.Sandová) Nechcem tvrdiť, že z hlupáka je možné urobiť múdreho človeka - to by bolo rovnaké ako chcieť dať sluch človeku, ktorý sa narodil bez sluchového nervu. (I.M.Sečenov) Často je ľahšie poučiť sa viac o vodcovských schopnostiach od zlého vedúceho než od dobrého, alebo draho si vykúpiť znalosť dobra tým, že spoznáš zlo. (Shakespeare) Niekoľko ráz som si vymieňal názory s istým idiotom a zdá sa, že som ohlúpol. (G.B.Shaw) Ten, kto vie, robí. Ten, kto nevie, vyučuje. (G.B.Shaw) Nevzdelaný človek je karikatúrou seba samého. (F.Schlegel) Zdravý rozum môže nahradiť takmer každý druh vzdelania, ale žiadne vzdelanie nemôže nahradiť zdravý rozum. (Schopenauer) Vzdelanie je to, čo v človeku zostane, keď zabudne, čo sa naučil. (Skinner) Koho chceli bohovia potrestať, toho spravili učiteľom. (Slov.príslovie) Človek sa nikdy nepreučí. (Slov.príslovie) Existuje len jedno dobro, a to vedomosť, existuje len jedno zlo - nevedomosť. (Sokrates) Viem, že nič neviem. (Sokrates) Čítanie je to isté pre myseľ ako cvičenie pre telo. (R.Steele) Žiak si myslí, že má ťažkú prácu, hoci on je kočiar a učiteľ je kôň. (J.Strindberg) Načo je ľuďom rozum, keď na nich možno pôsobiť násilím. (Tolstoj) politika- Najhoršie je tváriť sa, že chápeme, čo nechápeme. (Tolstoj) Vzdelanie vytvorilo obrovské množstvo obyvateľstva, ktoré vie čítať, ale nedokáže rozlíšiť to, čo stojí za prečítanie a je ľahkou korisťou senzácií a lacných pôvabov. (G.Trevelyan) Vzdelanie umožňuje človeku zlostiť sa nad vecami zo všetkých kútov sveta. (M.Twain) Na skúškach kladú hlúpi otázky, na ktoré múdri nedokážu odpovedať. (O.Wilde) Veľa som sa naučil od svojich učiteľov, od svojich kolegov viac, od svojich žiakov ešte viac. (Židovské príslovie) Skúsenosť je najtvrdší učiteľ. Najprv vás vyskúša a až potom vám dá lekciu. (XY) Mojou úlohou ako učiteľa je pomôcť nájsť deťom kľúč ku skutočnosti. (XY) Já mám nejraději soudružku učitelku, protože abych nebyl blbý. (XY) Golf je príjemná prechádzka pokazená hrou. (M.Twain)
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Komentár Petra Schutza

Netrestať Saudov by bola ukážka dvojakého metra

Saudi vo veľmi nevhodnej chvíli prichádzajú – takpovediac – o poctivosť.

DOMOV

Muž z identikitu zadržaný v kauze Kuciaka spáchal samovraždu

Mladík bol medzi zadržanými v Kolárove.


Už ste čítali?