Tradícia

Autor: Jozef Červeň | 13.3.2006 o 10:00 | Karma článku: 9,86 | Prečítané:  4714x

Úlohou tradície v každom spoločenstve je prenášať overené pravdy a hodnoty. Človek sa k tradícii môže postaviť rôzne. Môže sa jej oddať natoľko, že nedokáže žiť v dnešnom svete plnom zmien - to je jeden extrém. Môže popierať všetko tradičné a spolieha sa iba na vlastný intelekt, že vždy vymyslí to najvhodnejšie riešenie - to je druhý extrém. Pravda zvykne byť niekde uprostred. Rozumný človek uznáva niektoré tradičné hodnoty, a tie, ktoré postupom času nemajú iskru, nahradí novými hodnotami. Tradícia totiž neznamená uchovávať popol, ale prenášať oheň. Nie je múdre, najmä vo vlhkom čase, zaliať oheň a pokúšať sa zapáliť nový. Lepšia voľba je vyfúknuť popol a takto rozžeraviť staré uhlíky a k nim priložiť nové drevo...

Nesmieme zabúdať, že zmena je pre deväťdesiatdeväť percent všetkých ľudí, či konzervatívcov alebo labouristov, niečím nenávideným a že veľmi obmedzený okruh dokonale zabezpečených alebo neobvykle dobrodružne založených jedincov sa ňou opája ako šampanským. (J.Adair) Vedeniu v jednom podniku chýbali tvoriví myslitelia i tvorivé inovácie. Pri výbere kandidátov psychológovia všetkých kandidátov testovali celé dva dni. Testy im určite pomohli vybrať správnych zamestnancov, ktorí odpovedali požiadavkám existujúcich pracovných miest a nijako nenarušovali zavedený poriadok. Dnes však premýšľam o tom, či tento proces neviedol k eliminácii všetkých ľudí s tvorivými schopnosťami. (J.Adair) Stáva sa, že konzervatívnych manažérov alebo vedúcich udržujú pri živote starobylé úctyhodné štruktúry napriek tomu, že sú už skostnatené či dysfunkčné. Tieto štruktúry zasa priťahujú či priamo produkujú manažérov, ktorí nevedia viesť, a tak to ide stále ďalej. Nápravu je možné zaistiť tým, že dáte štruktúre správnu podobu a budete ju udržovať v dobrom stave. (J.Adair) Tradície sú ako kandelábre. Jasne osvetľujú cestu, ale iba opilci sa ich pevne držia. (Anglické príslovie) Musíme si uvedomiť skutočný zmysel katolíckej tradície pred tvárou tých “večne včerajších”. To nie je odovzdávanie stále toho istého, na spôsob reťaze robotníkov, ktorí si vzájomne podávajú tehly. Tradícia je niečo neobyčajne živé, čo má svoj prvotný počiatok v darovaniu sa Syna skrze Otca ľuďom... vždy spolu s krvou srdca Odovzdávajúcej Osoby. (H.Urs von Balthasar) Od stojatej vody očakávaj jed. (W.Blake) Neplač nad tým, že sa svet mení. Keby zostal v stabilnom, nezmenenom stave, až to by bol ozajstný dôvod pre plač. (W.Bryant) Čo bolo raz nacvičené, sa môže ľahko zmeniť v neschopnosť, ak sa zmenia vonkajšie podmienky. (K.Burke) Nevedieť, čo sa stalo predtým, než si sa narodil, znamená toľko, ako vždy ostať dieťaťom. (Cicero) Je ľahšie povedať nové veci, ako navzájom zladiť tie, ktoré už boli povedané. (L.Clapiers) Ak máme zlú mapu sveta, nepomôže nám hľadanú ulicu hľadať rýchlejšie, alebo sa zmieriť s tým, že ju nenájdem. Treba novú mapu, nový náhľad na realitu. (Covey) Záväzná tradícia je to, čo zostane po odpočítaní osobného štýlu učiteľa a toho, čo je podmienené okolnosťami. (A.Dermek) Ale to je smutná epocha, keď je ťažšie zničiť predsudok ako rozbiť atóm. (Einstein) Úsudok je možné vyvrátiť, predsudok nie. (Eschenbachová) Staré hviezdy svietia aj nad novou dobou. (kard.Faulhaber) Nezahoď svoje staré topánky, kým nemáš nové. (flámska múdrosť) Problém sa časom môže vytratiť, avšak ľudia, ktorí pracujú na jeho riešení, pretrvávajú. (W.Fox) Dnešného človeka sa zmocňuje existenciálne vákuum. Človek dnes chradne nielen ochudobnením inštinktov, ale tiež stratou tradície. Už mu inštinkty nehovoria, čo musí a tradícia, čo má. (V.E.Frankl) Minulosť síce umožňuje porozumieť prítomnosti, ale nie je správne nechať výlučne ju, aby určovala tiež budúcnosť. (V.E.Frankl) Kto popiera svoju vlastnú, bolestnú minulosť alebo sa jej vyhýba, tým viac sa jej vydáva napospas, pretože minulosť riadi z hĺbky nevedomia a zo svojich koreňov. (K.Frielingsdorf) Kto chce urobiť dlhší krok, musí sa vrátiť do minulosti života, aby mohol doskočiť ďalej. (K.Frielingsdorf) Empiricky sa dá ľahko overiť fakt, že je tu úzky vzájomný vzťah medzi osobami so silným upnutím na matku a tými, ktorí sú výnimočne pripútaní k národu, rase, pôde a krvi. (E.Fromm) Hneď ako človek posolstvo vypočul, začal ho falšovať; miesto toho aby sa sám stával plne ľudským, vytvoril si z Boha a z dogiem ako vyjadrenie “nového cieľa” idoly, a tak dosadil namiesto skutočnosti, o ktorej ho presviedčala vlastná skutočnosť, púhy obraz a púhe slová. (E.Fromm) evanjelizácia- Archaicky orientovaná osoba sa v archaickej kultúre necíti izolovaná, ale naopak podporená všeobecným súhlasom. Pre tú istú osobu v kultúre progresívnej platí pravý opak. (E.Fromm) Osoby, ktoré v sebe úplne zničili všetky možnosti vývoja k progresívnej orientácii, úplne stratili možnosť slobodnej voľby - v tomto prípade voľby progresu. (E.Fromm) manipulácia- sloboda- Ak sa nám nepodarí udržať nažive sen o zrelom živote, potom stojíme pred pravdepodobnosťou, že sa nám celá naša kultúrna tradícia zrúti. Táto tradícia nie je založená predovšetkým na predávaní určitého druhu znalostí, ale na predávanie určitého druhu ľudských rysov. (E.Fromm) kultúra- Až zánikom dogiem začína veda. (G.Galilei) Pokrok nespočíva v tom, včerajšok zboriť, ale zachovať jeho podstatu, ktorá má silu stvoriť lepší dnešok. (J.O.y Gasset) Ak si chceš zariadiť pekný život, aby si bol pekný dosť, nesmieš sa starať o svoju minulosť. (Goethe) Dogma spočíva na zvláštnom paradoxe; skutočnosť nie je interpretovaná, ale interpretácia sa uskutočňuje. (J.Grossman) Si bez rozporov? Si bez možností. (V.Holan) sloboda- veda- Bojím sa udalostí, ku ktorým mám kľúč, radšej otváram šperhákom udalosti, o ktoré sa nedá zraniť. (B.Hrabal) Tradícia neznamená uchovávať popol, ale odovzdávať plameň. (R.Huch) Všetky samozrejmosti sú predsudky. Všedky predsudky sú nejasnosti, sú kalnou usadeninou tradícií. (E.Husserl) Obvyklom osudom nových právd je, že začínajú ako kacírstva a končia ako predsudky. (H.Huxley) Zmena módy je daň, ktorú vyrúbe dôvtip chudobného na márnomyseľnosť bohatého. (S.Chamfort) Koľko brán postavili iba kvôli tabuľke “Vstup zakázaný!” (T.Janovic) Aj budúcnosť má svoju minulosť. (T.Janovic) Utópie sú často len predčasné pravdy. (A.Lamartine) Trpaslíci na pleciach obrov dovidia ďalej ako oni. (lat.príslovie) Veď vieš, my všetci chceme zmeniť svet. Keď ale hovoríš o deštrukcii, nevieš, že so mnou nemôžeš počítať. (J.Lennon) Predsudky a nešťastná láska sú dve veci, z ktorých už jedna stačí na to, aby sa z človeka stal niekto úplne iný, ako je. (G.Lessing) Prax vychádzajúca z dogiem postihuje i tú časť skutočnosti, ktorá v neadekvátnej interpretácii bola zachytená s dielčou “vernosťou”. (L.Lichtenbergová) Kríza kresťanstva vyplýva i z toho, že začíname zabúdať na svoje grécke, rímske a židovské dedičstvo. Strom žije zo svojich koreňov. (M.Lobkowicz) Nové myšlienky sú vždy podozrivé a obyčajne sú odmietané len z toho dôvodu, že ešte nie sú všeobecne rozšírené. (J.Locke) Prišiel čas, aby sa všetci dobrí ľudia povzniesli nad zásadu. (H.Long) Staré míľniky netreba posúvať. (ľudová múdrosť) Sú traja despotovia: zákon, zvyk a nevyhnutnosť. (Menandros) Budúcnosť doposiaľ nenarodenú radšej nekrsťme, priateľu. (G.Meredith) Podiel na sláve predkov máme len ak sa im snažíme podobať. (Moliére) Tam, kde je povinnosťou zbožňovať slnko, určite je zločinom skúmať zákony tepla. (J.Morley) Starý omyl má viac priateľov ako nová pravda. (Nemecké príslovie) Ak som videl ďalej ako ostatní, je to preto, lebo som stál na pleciach obrov. (I.Newton) Presvedčenia sú nebezpečnejší nepriatelia pravdy ako klamstvá. (Nietzsche) Akceptovať pravoverný názor vždy znamená zdediť nevyriešené rozpory. (G.Orwell) Sú ľudia, ktorí sa radšej pokúsia novú realitu zničiť, než by zmenili svoju mapu. Tieto osoby potom bohužiaľ často vydávajú viac energie na obranu svojho zastaralého svetonázoru, než by pôvodne potrebovali na jeho prehodnotenie. (M.S.Peck) Rezignácia bolí, pretože niečo umiera; smrť starého je však zrodením nového. Ak si máme vytvorť novú, lepšiu myšlienku, predstavu, teóriu alebo spôsob chápania, musí stará myšlienka, predstava, teória alebo spôsob chápania zomrieť. (M.S.Peck) Je naozaj potrebné začať cestu k pokroku bagrami? (K.Peteraj) Paradoxy dneška sú predsudkami zajtrajška. (M.Proust) Skutočne pokrokoví ľudia sú tí, pre ktorých je východzím bodom hlboká úcta k minulosti. (Renan) Je strašné vidieť, že všetko, čo bolo opovrhované v minulosti sa vracia späť oblečené do farieb budúcnosti. (J.Rostand) V zdanlivej stálosti je často viac hlúposti ako odvahy. (Rousseau) Vystrihni nový kabát a podľa starého ho vymeraj. (Ruské príslovie) Keby sme zvyku vo všetkom hovieť mali, prach starých časov, keď sa neuprace nás všetkých zaľahne a pravda zmizne. (Shakespeare) Vy okolo seba vidíte veci a vravíte si Prečo? Ale ja snívam o veciach, ktoré tu ešte neboli, a vravím si Prečo nie? (G.B.Shaw) Trpaslík, ktorý stojí na ramenách obra, môže vidieť ďalej a viac, než sám obor. (Stekel) Doba je večne mladá. Len človek starne. (P.Strauss) Človek je to, čo v ňom žije v minulosti. (P.Strauss) Zo všetkých vládcov vždy najstrašnejšie vládne zvyk. (P.Syrus) Niekedy v tomto svete plnom kolísaní spočíva stálosť v zmene názoru. (T.Tasso) Bigotnosť sa snaží pevne držať pravdu v ruke zovretím, ktoré ju zabíja. (R.Thákur) Všetka táto svetská múdrosť bola kedysi nepríjemným kacírstvom nejakého múdreho človeka. (H.Thoreau) Ak chceme, aby veci zostali tak ako sú, veci sa budú musieť zmeniť. (G.Tomasi) Všetky revolúcie sú priamym následkom pomalosti evolúcie. (P.Valéry) Ak chceš mať nepriateľov, snaž sa niečo zmeniť. (T.Wilson) Ľuďom sú sväté: rast a korene. (P.M.Zulehner) Sú študenti, ktorí by mohli byť svojimi vlastnými pradedami, tak sú hotoví vo svojich vlastných názoroch, tak málo si dovolia myslieť alebo dokonca žiť nezvyčajným spôsobom. (P.M.Zulehner) Z inštitucionalizácie udalostí môže vzísť inštitúcia bez udalosti. Nikto sa už potom nepýta, či v priestore inštitúcie ožíva udalosť, ale či inštitúcia zostane taká, ako bola skôr: v dobách prarodičov, v dobách nášho detstva... (P.M.Zulehner) Odcudzenie medzi osobou a inštitúciou ani jednému z oboch neprospieva. Získaná sloboda, ktorá je očividná, je vykúpená za cenu straty uľahčení, ktoré inštitúcia poskytovala. Život totiž pri zodpovednom riadení seba samého vôbec nie je pohodlnejší, ale náročnejší. Sloboda už potom nie je slasť, ale stáva sa často dokonca bremenom. Môže byť taká ťažká, že osoby so slabým ja sa tohoto stále obtiažnejšieho bremena chcú zbaviť. Už kvôli uľahčeniu života je možné očakávať novú ochotu k návratu k inštitúciám. (P.M.Zulehner) Mnohé rehoľné spoločenstvá uskutočnili veľké diela, majú dnes veľké domy a významný finančný majetok. Chýbajú však muži a ženy, ktorí by všetky tieto zariadenia viedli. Počet sestier a bratov pod štyridsať rokov býva väčšinou malý. takéto spoločenstvá zostarli. zastarávanie organizácie väčšinou začína tým, že sa postupne vytrácajú vízie. pohľad sa obracia k starým dobrým časom, slávia sa rôzne jubileá. Po víziách začne slabnúť zväzok spoločenstva. Čo zostane, je už iba program a administratíva. Ak zoslabne tiež program a zostane už iba administratíva, blíži sa smrť organizácie. (P.M.Zulehner) K omladnutiu dôjde vtedy, keď sa dodá to, čo vitalite chýbalo. Ak sa vytratili vízie, tak iba prísun takých vízií môže znova otvoriť budúcnosť. Chýbať však môže tiež spoločenstvo, program a niekedy administratíva. Dnešná Cirkev však trpí predovšetkým nedostatkom vízií ako sa o tom hovorí v 1 Sam 3,1n: “Božie slovo bolo v tých dňoch vzácne a videnie nebolo časté. I stalo sa v ktorýsi deň, že Héli ležal na svojom mieste. Oči mu začínali hasnúť, takže nevidel.” (P.M.Zulehner) Cintoríny sú plné nenahraditeľných ľudí. (XY) Móda je to, čo vychádza z módy. (XY)
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Petra Schutza

Sťahovanie slučky, mŕtvola Danko a mainstreamová Lívia

Argument o morálnej supremácii saudského režimu nad iránskym je po tejto hnusnej vražde fakticky nepoužiteľný.

DOMOV

Muž z identikitu zadržaný v kauze Kuciaka spáchal samovraždu

Mladík bol medzi zadržanými v Kolárove.


Už ste čítali?