Tvorivosť

Autor: Jozef Červeň | 16.3.2006 o 10:00 | Karma článku: 10,66 | Prečítané:  9056x

Vlastnosť, po ktorej túži asi každý človek. Nechceme byť nudní vo svojich prejavoch, ani vo svojom živote. Túto vlastnosť však človek nezíska tak, že v predklone čaká na kopnutie múzy. :-) Je na to potrebný čas, podnetné prostredie a odvaha opúšťať zažité, ak nové je lepšie. Byť tvorivým znamená ísť na podstatu, k jadru problému. Je to ako keď sa človek rozhodne vypestovať bonsaj. Je potrebné vziať jadro, poobzerať si ho z viacerých uhlov pohľadu a rozhodnúť sa zasadiť ho do živnej pôdy. Keď jadro vyrastie, nastáva čas usmerňovania rastu. Človek, ktorý je skutočne tvorivý, vždy vie, že by to mohol urobiť ešte lepšie. Vie, že to nie je úplne vydarené, ale rozhodne sa, aby to bolo dokončené. Vie, že realizáciou tvorivých myšlienok a nápadov jeho tvorivosť dostáva nový podnet...

 http://mojdom.zoznam.sk
Naplánujte si chvíle pokoja na tvorivé premýšľanie. (J.Adair) Fantázia je to, čím sa človek líši od živočíchov. (J.Arbes) Metafora je poznávací znak génia: človek, ktorý dokáže vytvoriť dobrú metaforu, dokáže rozpoznať i to, čo sa na seba vzájomne podobá. (Aristoteles) Ak človek začne istotami, skončí v pochybnostiach; ak sa však uspokojí s tým, že začne s pochybnosťami, skončí v istotách. (F.Bacon) Vytvoriť dobrú myšlienku, alebo plodný nápad stojí omnoho menej, ako vyrobiť tank. (E.Bahr) Zabúdanie je veľkým tajomstvom silných a tvorivých bytostí. (Balzac) Inštinkt a inteligencia predstavujú dve protichodné, rovnako elegantné riešenia toho istého problému. (H.Bergson) Jeden fakt sám o sebe nie je nič, má význam len prostredníctvom myšlienky, ktorá sa k nemu viaže, alebo cez dôkaz, ktorú poskytuje. (C.Bernard) Pokiaľ si myslíte, že nepriateľ si môže vybrať iba zo dvoch možností, buďte si istí, že si vyberie tú tretiu. (Bismarck) Treba mať vždy dva nápady: aby sa jedným zabil druhý. (G.Braque) Tušenie je tvorivosť, ktorá ti chce niečo povedať. (F.Capra) Poriadok je potešením rozumu, ale neporiadok je rozkošou predstavivosti. (P.Claudel) Skeptik je človek, ktorý nič netuší. (P.Claudel) Byť tvoriaci a nielen troviaci. (L.Csontos) Fantázia, to nie je predstavovať si niečo, čo veci nie sú, ale urobiť z nich, čo by mohli byť. (Čapek) Takmer nikdy nedôverujem prvým myšlienkam, ktoré ma napadnú. (Descartes) Najlepší spôsob na to, ako sa oboznámiť s určitou témou, je napísať o nej knihu. (B.Disraeli) Nápady neprichádzajú v búrke, ale v šume vánku. (P.F.Drucker) Nezriedka sa stáva, že objavíme pravdu cestou omylu. (J.Dotourd) Čo bolo raz myslené, to sa už viac nedá vziať späť. (F.Dürrenmatt) Predstavivosť je dôležitejšia ako znalosti. (Einstein) Základné zákony nie je možné objaviť logickou cestou. Existuje len intuícia, ktorej pomáha cit pre chápanie zákonitostí, ktoré sa za určitým javom skrývajú. (Einstein) Keď si dvakrát niečo rozmyslíš, tu obyčajne je výsledkom tvojej snahy nápad múdrejší. (Euripides) Tvorba zostáva vždy neviditeľná. (Exupéry) A moja tvorba nie je nič iného, než voľba dňa a hodiny a nemá zmysel sa o ňu oprieť, pretože skrátka je. (Exupéry) Každé zrodenie je zahalené aj osudu. (G.von Le Fort) Vo všetkých typoch tvorivej práce sa človek zjednocuje so svetom procesom tvorenia. To však platí len pre prácu tvorivú, pre prácu, v ktorej ja plánujem, vyrábam a vidím výsledok svojej práce. (E.Fromm) práca- Proces tvorivého myslenia vo všetkých oblastiach ľudského podnikania začína často niečím, čo by sme mohli nazvať “racionálnou víziou”, ktorá je sama výsledkom veľkého množstva predbežného štúdia, reflexívneho myslenia a pozorovania. (E.Fromm) Základom racionálnej viery je tvorivá sila; žiť vieru znamená žiť tvorivým životom. (E.Fromm) Jediný spôsob ako liečiť deštruktívnosť ako kompenzáciu je vyvinúť v človeku potencionálnu tvorivosť, rozvinúť jeho schopnosť produktívne využívať svoje ľudské sily. (E.Fromm) Tvoriví ľudia prebúdzajú k životu všetko, čoho sa dotknú. Dávajú život svojim vlastným možnostiam a prinášajú život druhým ľuďom i veciam. (E.Fromm) Čím bližšie k cieľu, tým viac vzrastajú ťažkosti. (Goethe) Človeka nepoznáme podľa myšlienok, ale podľa skutkov. Nie keď myslí, ale keď tvorí, čo má, poznáva svoju cenu. (Goethe) Rysy tvorivej osobnosti: 1, Tvorivé myslenie je flexibilné myslenie. 2, Vnímanie a asociácie tvorivej osoby smerujú k menšej všeobecnosti a k menšej typickosti. 3, Tvorivý jedinec prejavuje záujem o formu a eleganciu, ktorý ho vedie k tomu, že nie je spútavaný presnosťou a ustarostenosťou. 4, Tvorivá osobnosť je intuitívna a emfatická, je psychicky náladová, intraceptívna alebo má záujem o ľudské správanie. 5, Tvorivá osobnosť je skôr otvorená než usudzujúca, viac vníma než usudzuje a nachádza záľubu v nových prístupoch. 6, Tvorivá osobnosť je esteticky senzitívna. 7, Tvorivá osobnosť je emocionálne a sociálne senzitívna. 8, Tvorivá osobnosť je zložitá osobnosť. (H.G.Hough) Treba veriť srdcu, predovšetkým ak je to srdce, ktoré má predtuchu. (B.Gracián) Všetko sa líši od svojej hypotézy. (H.Heissenbüttel) Jedného dňa snáď budú stroje myslieť, ale nikdy nebudú mať fantáziu. (T.Heuss) Ako sa robia objavy? Istotne v tom hrá rolu trochu intuície a inštinktívne poznanie. (J.Heyrovský) V čom spočíva tvorivý proces vo vede? Snáď v schopnosti poznať, čo je dôležité a čo druhoradé. (J.Heyrovské) Koreň tvorivosti je v schopnosti produkovať variácie na danú tému. Každá myšlienka stojí na tisícoch iných, príbuzných myšlienok. (Hofstadter) Okamih intuitívneho poznania sa môže vyrovnať celoživotnej skúsenosti. (O.Holmes) Hranice medzi fantáziou a reálnosťou sa dnes stierajú. (J.Horák) Človek ešte nie je chytrý preto, že má veľa nápadov, podobne ako nie je generál dobrým generálom len preto, že má veľa vojakov. (S.Chamfort) Ležať v posteli by bol celkom dokonalý a vynikajúci zážitok, keby mal človek farebnú ceruzku takú dlhú, aby mohol kresliť na plafón. (Chesterton) Vyrobenú vec môžeme milovať len potom, keď už existuje, ale vytvorenú vec milujeme už pred jej vznikom. (Chesterton) Poblúdiť možno preto, že sme hľadali veľmi netrpezlivo, že sme už-už chceli byť pri cieli, možno ešte veľmi vzdialenom. (Z.Jesenská) Myšlienka sa stáva voľnou až vtedy, keď prestáva byť podperou. (F.Kafka) Fantázia je náš dobrý duch alebo náš démon. (I.Kant) Páni, naučme sa snívať. (F.Kekulé) Na to, aby bola originalita ocenená, musí obsahovať istý logický odkaz, musí byť nasmerovaná k rozoznateľnému cieľu. (S.H.Kimm) Nevedomosť je sila, ktorá dáva nováčikovi odvahu skúšať tam, kam sa odborníci neodvážia vkročiť. Novic prináša čerstvý pohľad a nemá žiadne predsudky pred cieľmi, ktoré sú nedosiahnuteľné, premieňa nemožné na možné. (S.H.Kimm) Vynaliezavé riešenia sa vyvíjajú prírastkovým spôsobom pomocou série malých nápadov a nie ako náhly výbuch inšpirovaného génia. (S.H.Kimm) Očakávaná kvalita riešenia, ako sa zdá, závisí od množstva vkladaného úsilia. Najväčším problémom je, že nápad je diskrétne zvieratko, ktoré buď existuje alebo nie. (S.H.Kimm) Bisociácia je hľadanie a využívanie podobnosti. Gutenberg vynašiel kníhtlač tak, že spojil tlač emblénov - pečiatok s vínnym lisom. (S.H.Kimm) Veľká časť našej inšpirácie sa deje v obrazoch. Románopisci nechajú zápletky rozvíjať pred svojím zrakom a potom ich jednoducho zaznamenávajú na papier. (S.H.Kimm) Lepším prístupom je čerpať zo súčasných vedomostí, než oživovať zastaralé techniky, či tradície, ktoré už vyšli z módy. (S.H.Kimm) Ľudia, ktorí vynašli novú paradigmu, boli takmer vždy veľmi mladí alebo noví v oblasti, v ktorej menili paradigmu. (S.H.Kimm) Zlyhanie môže byť niekedy poučnejšie než úspech, aj keď tak neupokojuje. (S.H.Kimm) kríza- Stvoriť aforizmus tomu, kto to vie, je často ťažké. Oveľa ľahšie sa píše aforizmus tomu, kto to nevie. (K.Kraus) Fantázia je niečo, čo si niektorí ľudia nevedia predstaviť. (G.Laub) Fantázia je niečo, čo si niektorí ľudia jednoducho nedokážu predstaviť. (G.Laub) Jeho hlava je tak naplnená učenosťou, že vlastné myšlienky tam už vôbec nemajú miesto. (S.J.Lec) Ani diferenciálny a integrálny počet by nebolo možné objaviť bez fantázie. (Lenin) Mám rád roztržitých ľudí; znamená to, že majú nápady a že sú dobrí, pretože zlomyseľníci a hlupáci si vždy zachovajú duchaprítomnosť. (Ch.Ligne) Malé je kolískou veľkého. (ľudová múdrosť) Mlčanie je element, v ktorom sa formujú veľké veci. (M.Maeterlinck) Človek pozostáva z tela, mysle a fantázie. Telo je slabé, myseľ nespoľahlivá, ale fantazia učinila z človeka pozoruhodného tvora. (J.Masefield) Improvizácia je skúšobným kameňom duševných schopností. (Moliére) Ani jeden veľký objav sa nezrodil bez smelého odhadu. (I.Newton) Náhoda žičí len pripravenej mysli. (L.Pasteur) Všetky pravdivé myšlienky sú myšlienky živé a prejavujú svoj život tým, že dokážu zosilnievať a meniť sa. Ale menia sa ako strom a nie ako oblak. (J.Ruskin) Väčšina ľudí by radšej umrela, než myslela a v skutočnosti to tak aj je. (B.Russel) Múdrosť nemá veľa fantázie, ale dokáže ju oceniť. (M.Růžička) Moja myseľ sa nesie prirodzene k rozuzľovaniu zamotaných a takpovediac zúfalých otázok. (P.Šafárik) Intuícia je podvedomá inteligencia, ktorá vedie k poznatkom bez uvažovania a usudzovania. je to okamihové chápanie vecí bez racionálneho myslenia. Intuícia je iskrou všetkých foriem originality, vynaliezavosti a duchaplnosti. Je to záblesk, ktorý spája vedomé myslenie a fantáziu. (H.Seyle) Tajomstvo tkvie v tom, že vec je potrebné pochopiť a doceniť. (H.Seyle) Je nutné hľadať metódy na riešenie problému a nie problémy, ktoré je možné riešiť metódami, ktoré sme vymysleli. (H.Seyle) Je šťastím pre svet, že veľkí vedci nemajú o zákonoch logiky ani potuchy. (F.Schiler) Premyslieť môže človek len to, čo pozná - preto sa má niečomu naučiť, ale vie len to, čo premyslel. (Schopenhauer) V každom človeku sa obyčajne určité dobré myšlienky žhavia ako uhlíky. Značná časť týchto uhlíkov sa však rozhorí iba vtedy, keď narazí na nejaký plameň či iskru zvonka, to znamená od nejakého iného človeka. (A.Schweitzer) Len v samote sa tvorí, v spoločnosti sa len konzumuje. Svet je len príživníkom všetkých boľavých samôt. (P.Strauss) Život je veľký dar, ktorý možno vrátiť len vo forme malých tvorivých nápadov. (P.Strauss) Tvorivé omyly posunuli ľudstvo viac, ako väčšina netvorivých poriadkov. (P.Strauss) Je znakom tvorivej schopnosti uznať aj to, čo zatiaľ úplne nechápeme. (P.Strauss) Nie nápad nás privedie k práci. Práca nám prinesie nápad. (P.Strauss) Byť tvorivým znamená cítiť sa vždy na začiatku. (P.Strauss) Autor nepozná vydarené dielo, len dokončené. (P.Strauss) Popoludnie vie to, čo si ráno nikdy nepomyslelo. (Švédske príslovie) Najväčšie objavy prichádzajú zavčasu, lebo spoločnosť ešte nie je pripravená na ich využívanie. (M.Tuma) Vlohy sú ako nezrelé ovocie. Buď sa zakrpatia a odpadnú, alebo dozrejú. (M.Tuma) Ak sa nevenuje mimoriadne sústredená pozornosť výchove k tvorivosti dieťaťa do troch rokov, je toto obdobie nenávratne stratené a nemožno ho neskôr dobehnúť. (M.Tuma) Najkrajšie veci píšu nemluvňatá. (J.Urban) Vynález je matka nutnosti. (T.Veblen) Kopírovať skutočnosť môže byť dobré, ale vymyslieť skutočnosť je lepšie, omnoho lepšie. Kopírovať skutočnosť môže byť pekná vec, ale je to fotografovanie a nie maliarske umenie. (G.Verdi) Všetko, čo si vymyslím, všetko, čo si predstavujem, zostane vždy pod pravdou, pretože príde chvíľa, kedy výtvory vedy prekonajú výtvory imaginácie. (J.Verne) Kto môže ísť k prameňu, nech nejde ku krčahu s vodou. (L.da Vinci) Človek sa zrodil pre činnosť, ako oheň smeruje hore a kameň dolu. Byť nečinný a neexistovať, to je pre človeka to isté. (Voltaire) Pôvod a vznik nových vecí záleží častokrát na náhodných okolnostiach, ktoré s vlastným problémom nemajú úplne nič spoločného. (O.Wichterle) Človek by mal byť vždy trocha nepravdepodobný. (O.Wilde) Pokrok je realizácia utópií. (O.Wilde) Talent je ako prameň, z ktorého vyteká vždy nová voda. Ale tento prameň stratí všetku svoju hodnotu, ak sa správne nevyužije. (L.Wittgenstein) Sila sa omnoho ľahšie prejaví ničením ako tvorením. (W.Wordsworth) Čím presnejší je plán, tým zriedkavejšie stretne človeka náhoda. (XY) Človeče ty si povolaný, aby si si z toho, čo počuješ v sebe vytváral nový obraz, aby si vypovedanú myšlienku rozvíjal a dopĺňal. (XY)
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Vláda má dáta, ale zatiaľ nemá odpovede

Otázny je semafor aj školy.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Ďalší testovací „úspech“

Matovič potrebuje ostatných rovnako ako oni jeho.


Už ste čítali?