Vojna

Autor: Jozef Červeň | 23.3.2006 o 10:00 | Karma článku: 9,68 | Prečítané:  4351x

Nemali by sme zabúdať na to, že mier je veľmi krehká vec. Môže sa rozbiť, ak sa stretnú tvrdohlaví ľudia. Môže sa zmeniť na vojnu, ak prestaneme rešpektovať slobodu druhého človeka, ak budeme podnecovať kohokoľvek k násiliu, či nevraživosti. Každej vojne predchádza bezprávie voči nejakej skupine ľudí. Vždy, keď sa nejaká skupina spolčí proti druhej, aby im umenšila ich práva, už je to maličká vojna. Zatiaľ bez zbraní. Kaliber slov sa však časom môže zvyšovať a môže ho nahradiť kaliber zbraní. Pred vojnou máme strach, mali by sme sa však začať báť už skôr. Vtedy, ak niekto niekomu ubližuje, vtedy, ak jedna skupina ľudí zámerne ubližuje druhej, nech je to v mene čohokoľvek a kohokoľvek...

 http://lmno4p.org
Kňazom sa nedovoľuje osobne bojovať, ale môžu sa s dovolením predstavených zúčastniť vojny a povzbudzovať bojujúcich. (sv.TA II/II q.40 a.2) Vojenské výkony majú najväčšie nepokoje, pretože veľmi zdržujú dušu od nazerania Božských, chvály Božej a modlitby za ľud. (sv.TA II/II q.40 a.2) Kto napáda nespravodlivo, dopúšťa sa ťažkého hriechu, kto sa bráni, nemá žiadny, alebo ľahký, keď sa k tomu pridá nejaké slabšie hnutie nenávisti alebo pomsty. Keď povstane proti útočníkovi so zatvrdnutým duchom a z nenávisti, aby ho zabil, alebo ťažko ranil, dopúšťa sa ťažkého hriechu. (sv.TA II/II q.40 a.4) Vojna je dobrá pre tých, ktorí sa pozerajú. (Arabské príslovie) Nevyhľadáva sa mier, aby sa viedla vojna, ale vedie sa vojna, aby sa nadobudol mier. Bojujúc teda, buď mierumilovný, aby si tých, proti ktorým bojuješ, priviedol víťazstvom k úžitku mieru. (sv.Augustín) Dajme šancu mieru. (John z Beatles) Kniežatá medzi sebou vedú vojny a cukrová trstina hynie. (Bengálske príslovie) Bitka: Metóda rozviazania politického uzla zubami, ktorý sa nedal rozviazať jazykom. (A.Bierce) Delo: Zariadenie používané na opravu hraníc medzi štátmi. (A.Bierce) Pochopili sme tajomstvo atómu a odmietli sme Kázeň na hore. (O.Bradley) Šťastná to zem, kde veliteľ delostrelectva zbiera porcelán. (K.Brandys) Prvý nezvestný vo vojne je pravda. (G.G.Byron) Vojna nie je nič iného ako pokračovanie politického styku so zásahom iných prostriedkov. (C.Clausewitz) Je desaťtisíckrát lacnejšie štedro platiť najlepších špiónov, ako zle platiť hoci aj malú armádu. (J.Clavell) Najvyššia dokonalosť vojenského umenia spočíva v schopnosti zlomiť odpor nepriateľa bez boja. (J.Clavell) Je ľahšie viesť vojnu ako uzavrieť mier. (G.Clémenceau) Technické prostriedky, ktoré ma terajšia spoločnosť poruke, skrývajú v sebe nielen možnosť sebazničenia vojenským konfliktom, ale umožňujú aj “pokojnou cestou” si podrobiť jednotlivých ľudí, rodiny i celé spoločnosti. (DiM 11, J.P.II.) Mier nemožno udržať silou. Môže sa dosiahnuť len porozumením. (Einstein) Mier nepodporujeme vtedy, keď sa rozprávame len s ľuďmi, ktorí s nami súhlasia. (D.Eisenhover) Vojna nie je žiadne dobrodružstvo. je to nemoc. je ako týfus. (Exupéry) Mier nie je stav, ktorý by bolo možné dosiahnuť vojnou. (Exupéry) Daurat neučil mužov odvahe: nútil ich zabíjať prízraky. (Exupéry) Zničiť svet, to chce čas, čas je tiež to jediné, čo to vyžaduje. (Fontenelle) Ten, koho premôžu, je vzbúrenec. Víťazi nikdy nie sú vzbúrencami. (A.France) Ešte nikdy neexistovala dobrá vojna alebo zlý mier. (B.Franklin) Žiadne rozumové zdôvodnenie neplatí pre nukleárnu vojnu. Nie je žiadna obrana, žiaden zisk, žiadne oslobodenie, žiadna sláva tam, kde “prinajlepšom” polovica obyvateľstva tej ktorej zeme bola v niekoľkých hodinách premenená v popol, kde bola všetka kultúrna cesta zničená a kde barbarský a brutálny život zostáva v tých, ktorí aj keď sú dosiaľ nažive, budú závidieť mŕtvym. (E.Fromm) Ak zničí ľudstvo samo seba, potom to nebude preto, že by srdce človeka bolo skazené zvnútra; bude to preto, že nebude schopné precitnúť k realistickým alternatívam a ich dôsledkom. (E.Fromm) Ale práve tak ako potrebuje človek k tomu, aby bojoval vo vojne, zbrane, potrebuje k tomu zároveň rozvášnenosť nenávisti, rozhorčenia, deštruktívnosti a strachu. Inak by nebolo možné primäť päť miliónov ľudí, aby riskovali životy a stali sa vrahmi. (E.Fromm) Poslúchnutie rozkazu na odpálenie nukleárnych zbraní: Či v hlbinách osobnosti musia, alebo nemusia existovať ak-nie-deštruktívne impulzy, potom teda úplná ľahostajnosť k životu, aby osobnosť bola vôbec takéhoto činu schopná? (E.Fromm) Pomsta spočíva v atmosfére psychickej nedostatočnosti, ktorá preniká primitívnou skupinou a ktorá robí z pomsty nevyhnutný prostriedok, ktorým je možné nahradiť škodu. Druhým faktom je narcizmus. (E.Fromm) Je skutočne taký veľký rozdiel, ako si myslíme, medzi ľudskými obeťami, ktoré prinášali svojim Bohom Aztékovia, a modernými ľudskými obeťami vo vojne kvôli modlám nacionalizmu a suverénneho štátu. (E.Fromm) Nemožno potriasť rukou, ktorá je zovretá v päsť. (I.Gandhíová) Až na ostnatých drôtoch vyrastú ruže, bude koniec vojen. (R.Goméz) Výsledkom snenia rozumu bývajú zverstvá. (Goya) Starší páni vyhlásia vojnu. Ale je to mládež, ktorá musí bojovať a zomrieť. (C.Herbert) V mieri pochovávajú synovia svojich otcov; vo vojne otcovia svojich synov. (Herodotos) Uniformita anonymizuje a dezindividualizuje a teda akoby sníma zodpovednosť za agresivitu. (Hicks) Ak nenastane čas ľudstva, ľudstvo skončí. (M.Horanský) Každá vojna začína protiútokom. (Chesterton) Terorizmus sa stal systematickou zbraňou vo vojne, ktorá nemá hraníc. (J.Chirac) Pero vojny sa priveľmi často namáča do kalamára ľudstva. (V.Chlebnikov) Vo vojne rozhodnosť, pri porážke vzdor, vo víťazstve veľkodušnosť, v mieri dobrá vôľa. (W.Churchill) Tí, ktorí sú schopní vyhrať vojnu, zriedkakedy uzavrú dobrý mier. Tí, ktorí by dokázali uzavrieť dobrý mier, nikdy nevyhrajú vo vojne. (W.Churchill) Črepy zo zemegule by nikomu nepriniesli šťastie. (T.Janovic) Človek dnes stojí pred alternatívami: Zánik človeka alebo premena človeka. (K.Jaspers) Výstrel je výmena názorov. (G.Johannesen) Ty si Boh, čo potiera vojny. (Jdt 16,2) Bez nepriateľa je generál hotová nula. (P.Karvaš) Ak ľudstvo neskoncuje s vojnou, vojna skoncuje s ľudstvom. (J.F.Kennedy) Musíme sa naučiť žiť spoločne ako bratia, alebo spoločne zahynúť ako blázni. (M.L.King) Ako sa vládne vo svete a ako začínajú vojny? Diplomati hovoria klamstvá novinárom a potom uveria tomu, čo si prečítajú. (K.Kraus) Vojaci, ktorí nevedia, za čo bojujú, vedia spoň to, za čo nebojujú. (K.Kraus) Krstný otec, krstná mať si už čistia automat. (Lasica - Satinský) Vojna je spravodlivá, keď je nevyhnutná; zbrane sú dovolené, keď neexistuje žiadna nádej bez zbraní. (N.Machiavelli) Vojny sa začínajú vtedy, keď chceme, ale neskončia sa vtedy, keď sa nám to páči. (N.Machiavelli) Najlepší patriotizmus je v tom, neviesť žiadne vojny. (Y.Menuhin) Každá vojna je porážka ľudského ducha. (H.Miller) Dnes už vojnu možno definovať len tak, že je to samovražda sveta. Vojna už nie je čin politický alebo hospodársky, ale priamo kozmický. (J.Minarovič) Aj tá najvíťaznejšia vojna je národná pohroma. (H.Moltke) Hovoríš, že sa obávaš, aby nebol vynájdený nejaký spôsob ničenia ešte fatálnejší než doterajšie. Nie. Keby došlo k takémuto fatálnemu vynálezu, bol by skoro zakázaný právom ľudí a jednomyseľný súhlas národov by tento objav pochoval. (Montesquieu) Začať vojnu neznamená nič iné ako preťať uzol a nie ho rozuzliť. (Morgestern) Aby mal národ dobrých vojakov, musí byť stále vo vojne. (Napoleon) Vojna sa čoskoro stane anachronizmom. (Napoleon) Každá vojna končí jednaniami. Prečo nejednať hneď? (Dž.Nehrú) Zastavte zemeguľu, chcem vystúpiť! (A.Newley) Veľmi sa obávam, že večnému mieru, o ktorom hovorí Kant, bude predchádzať mier cintorínov. (A.Nobel) Ak chcú ľudia viesť vojnu, mali by to robiť farbami. Namaľujte v noci nepriateľské mesto na ružovo a na zeleno. (Y.Ono) Ako môžeme byť necitlivými k násiliu bez toho, aby sme sa sami nestali násilníkmi. (M.S.Peck) Nech už boli dôvody akékoľvek, Amerika rozhodla, že vo Vietname dôjde k zabíjaniu a títo muži poslúchli ich rozkazy. Môžu sa zdať menej ušlachtilými než priemerný Američan, avšak skutočnosť je taká, že sme to boli my, Američania ako spoločnosť, kto ich vybral a poveril, aby za nás previedli našu špinavú prácu. V určitom zmysle boli všetci našimi obetnými baránkami. (M.S.Peck) Naša spoločnosť v rekcii na protivojnový sentiment vyvinula a v súčasnej dobe trvá na politike dobrovoľného vojska. Úplne však prehliadajú nebezpečenstvá, skryté vo vytvorení tejto ešte hlbšie špecializovanej armády. Tým, že sme vojaka -civilistu vymenili za žoldniera, ocitli sme sa vo veľkom nebezpečenstve. Za nejakých dvadsať rokov, keď už biude Vietnam z väčšej časti zabudnutý, bude vľmi ľahké sa - spolu s dobrovoľníkmi - znova zúčastniť malých zahraničných dobrodružstiev. (M.S.Peck) Povolávacia - nedobrovoľná služba - je to jediné, čo môže naše vojsko udržať v nedziach rozumu. Bez nej sa nevyhnutne stane obmedzeným nielen vo svojej činnosti, ale i vo svojej psychológii. (M.S.Peck) Keď už musíme armádu mať, malo by to bolieť. Nemôžeme sa predsa zahrávať s niečím takým, ako je hromadné ničenie a nebyť za to zodpovední. Ak musíme zabíjať, nevyberajme a necvičme si najatých zabijakov, ktorí za nás odvedú špinavú prácu, a my tak môžeme zabudnúť, že pri tom tiekla krv. Ak musíme zabíjať, nech teda sami na vlastnej koži okúsime to utrpenie, ktoré je s tým spojené. V opačnom prípade sa od vlastných činov dištancujeme a staneme sa rovnakými, ako jedinci v predchádzajúcej časti: zlí. Pretože i v zatajovaní vlastných hriechov je skryté zlo. (M.S.Peck) Vojna potrebuje mnoho odvážnych, pretože je zbabelá. (K.Peteraj) Budova mieru by spočívala na krehkom a hrozivom základe, ak by sa neprestalo s takým totalitarizmom, ktorý robí z človeka postrkovaného sedliaka na politickej šachovnici a jednoduché číslo v hospodárskych kalkuláciách. (Pius XII.) Ako vo vojne povstávajú dve strany jedna proti druhej, podobne aj v budovaní mieru vždy nevyhnutne treba dve strany, ktoré by sa o mier usilovali, a v tom pozostáva aj opravdivý zmysel mierového dialógu. (RP 25, J.P.II.) Slová sa stávajú ešte varovnejšími, keď si pomyslíme, že novým štátom a národom, prebúdzajúcim sa k nezávislosti, sa namiesto chleba a kultúrnej pomoci poskytujú, a neraz v značnom množstve, moderné zbrane a prostriedky ničenia slúžiace v ozbrojených konfliktoch a vojnách. (RH 16, J.P.II.) Nemožno povedať, že civilizácie nerobia pokrok - v každej vojne vás zabijú novým spôsobom. (W.Rogers) Nemôžeme akceptovať, aby vojna navždy patrila k osudu ľudstva. (F.Roosvelt) Ak mier nemožno udržať so cťou, už to nie je mier. (J.Russel) Mier je omnoho dôležitejší ako kúsok zeme. (M.Sadat) Kde je Kristus, tam je láska, kde je láska, tam je mier. (Sailer) Po každom výstrele delo cúvne, ako by sa ľaklo, čo to vyviedlo. (R.Serna) Máte záujem, Excelencia, stať sa tiež Bohom? Prosím! Kto berie ľuďom životy, vyvoláva dojem, že im ich kedysi vdýchol. (K.Steigerwald) Keby všetky ženy sveta povedali svoje nie, nebolo by vojen. Ani vojakov. (S.Štepka) Zlý mier je horší ako vojna. (Tacitus) Konferencie sú brzdné stopy dejín. (H.Troyat) Barbari! Prečo ich však tak volať? Veď nevymysleli ani len pušný prach. (P.Véron) Okrem prehratej bitky nie je nič také smutné ako bitka vyhraná. (Wellington) Poslaním človeka od praveku bolo a zostáva loviť, nie vraždiť. Iba voli si to pletú. (J.Werich) Kedy? Medzi dvoma vojnami! Svet žil a žije vždy medzi dvoma vojnami. (J.Werich) Vojvodca je vojak, ktorý statočne prelieva cudziu krv! (J.Žáček) Sen neznámeho vojaka - hromadný hrob neznámych generálov. (J.Žáček) Ostatné národy počítali vo vojne straty. My sme počítali tých, ktorí prežili. (Žid) Vo vojne trpia najviac tí, čo dali svetu najviac; z vecí - sklo, zo zvierat - kone, a z ľudí - ženy. (XY)
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Petra Schutza

Sťahovanie slučky, mŕtvola Danko a mainstreamová Lívia

Argument o morálnej supremácii saudského režimu nad iránskym je po tejto hnusnej vražde fakticky nepoužiteľný.

DOMOV

Muž z identikitu zadržaný v kauze Kuciaka spáchal samovraždu

Mladík bol medzi zadržanými v Kolárove.


Už ste čítali?