Žena

Autor: Jozef Červeň | 31.3.2006 o 10:00 | Karma článku: 10,81 | Prečítané:  9762x

Na tému žena je veľmi veľa citátov a aforizmov. Je v nich veľa popdpichovania a nepresností, lebo aforizmy o ženách píšu väčšinou muži. Počas histórie mnohí, aj vynikajúci muži, o ženách natárali také hlúposti, že to pre nás môže byť odstrašujúcim príkladom toho, ako dokáže muž ubližovať žene, ak sa ju neusiluje poznať a teda aj milovať. Sú tu však aj veľmi pekné citáty, ktoré vyzdvihujú ich nenahraditeľný prínos pre celý svet. Nikto z nás by tu nebol, keby na svete neboli ženy, naše matky. Muž, ktorý si neváži ženy, nemá právo na to, aby si vážil seba samého...

 http://media.ringier.sk
Ženy sú schopnejšie riadiť malé podniky ako muži. (J.Adair) Toľko žien je okolo mňa a každá je iného. (E.Ady) Krásna žena nemá byť príliš inteligentná. Rozptyľuje to pozornosť. (M.Achard) Najradšej mám ženy keď bozkávajú, lebo tak musia dlho mlčať. (M.Achard) Muž má jednu lásku - svet! Žena má jeden svet - lásku! (P.Altenberg) manželstvo- muž- Ženu môžeš vždy zbiť, ona už bude vedieť prečo. (Arabské príslovie) Bolo nutné učiniť ženu na pomoc mužovi, nie síce na pomoc k nejakému inému dielu, pretože v každom inom diele vhodnejšie môže byť muž podporovaný iným mužom než ženou, ale na pomoc plodenia. (sv.TA I q.62 a.1) Vzhľadom k ojedinelej prirodzenosti, žena je niečo chybného a nepodareného. (sv.TA I q.62 a.1) Žena, najmä ak má to nešťastie, že niečo vie, by to mala čo najlepšie skryť. (J.Austenová) Získať ženu je rozhodne ľahšie ako sa jej zbaviť. (Balzac) Je výsadou ženy, že nás pri každej príležitosti môže prinútiť, aby sme si vôbec nevšímali rozumové dôvody. (Balzac) Srdce matky je priepasť, v ktorej sa na dne vždy nachádza odpustenie. (Balzac) Žena je nežnejšia ako kvet, ale tvrdšia ako kameň. (Ch.Baudelaire) Ženy musia byť milované ak majú zostať krásne. (G.Bauer) Dámska móda bola vždy tou najdrahšou obalovou technikou. (A.Bierce) Keď hovoríte so ženou, počúvajte hlavne to, čo vraví očami. (O.Březina) Keď nepeknú ženu milujú, milujú ju šialene. (J.Bruyére) Beda tej žene, o ktorej každý muž povie len dobre. (A.Camus) Žena, ktorá zostane ženou, je dokonalá bytosť. (S.Colettová) Básnici, ktorí prirovnávajú ženy ku kvetom, asi nikdy neboli záhradníkmi. (R.V.Diaz) Keď aj máme viac rozumu ako ženy, tak ony majú určite viac inštinktu ako my. (Diderot) Cirkev teda ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne: za matky, sestry, manželky; za ženy zasvätené Bohu v panenstve; za ženy, ktoré sa venujú službe toľkým ľuďom, čakajúcim na nezištnú lásku druhej osoby; za ženy, ktoré bedlia nad človekom v rodine, ktorá je základným znakom ľudského spoločenstva; za ženy konajúce prácu v zamestnaní, za ženy, na ktoré nezriedka dolieha veľká spoločenská zodpovednosť, za ženy “dokonalé” i za ženy “slabé” - za všetky, tak, ako boli myslené Bohom v celej kráse a bohatstve ich ženskosti. (DM 31, J.P.II.) Človek, ktorý hovorí zle o ženách, hovorí zle o svojej matke. (C.Dossi) Žena inšpiruje muža k veľkým veciam. A znemožňuje mu ich robiť. (A.Dumas ml.) Žena je podľa biblie posledná vec, ktorú Boh stvoril. Muselo to byť v sobotu večer. Bol už unavený. (A.Dumas ml.) Žena - to je anjel i diabol v jednom tele. (A.Dumas ml.) Múdra žena má milión prirodzených nepriateľov: všetkých hlúpych mužov. (Eschenbachová) Manželia žien, ktoré sa nám páčia, sú vždy hlupáci. (G.Feydeau) Žena je celkom obyčajný tvor, o ktorom si si urobil krásnu predstavu. (G.Flaubert) Priemerná žena sa naháňa v starostlivosti o svoj zovňajšok, chce, aby ju “brali” - vôbec nechce, aby ju brali vážne, ako to, čím vlastne je: človek vo svojej jedinečnosti a jednorázovosti. (V.E.Frankl) Ak je žena v nepráve, potom prvé, čo musíš urobiť, je - odprosiť ju. (P.Fresnay) U ženy sa akt dávania obnovuje, nie však v jej funkcii milenky, ale vo funkcii matky. Dáva zo seba dieťati, ktoré v nej vyrastá, dáva mlieko novonarodenému, dáva svoje telesné teplo. Nedávať pre ňu by bolo bolestné. (E.Fromm) obeta- Matka môže dať život a môže ho tiež brať. Ona je to, ktorá oživuje a ktorá ničí; môže vykonať zázraky lásky - a nikto nemôže raniť viac než ona. (E.Fromm) Ženy sa musia vymaniť z patriarchálnej nadvlády. (E.Fromm) Zosilňujúce oslobodzujúce hnutie žien má ohromný význam, pretože ohrozuje princíp moci, z ktorej žije súčasná spoločnosť. (E.Fromm) Žena sa chce skôr poddať silnému mužovi, než vládnuť slabochovi. (E.Fromm) Od žien pýtajte inšpiráciu, nepýtajte ich o radu. (D.Girardinová) Ženy odpúšťajú až vtedy, keď potrestali. (D.Girardinová) Nemajte strach, že žena, ktorá sa poháda a zamkne v izbe, spácha samovraždu. Skúša si tam klobúk. (R.Goméz) Príroda si žiada, aby žena bola večným kontrastom muža, aby muž bol tým rozdielom stále očarený, naplnený zvedavosťou a rozpaľovaný túžbou. Až si raz ženy oblečú nohavice a sako, zastaví sa nadobro prírastok obyvateľstva. (L.Gozlan) Žena bez muža je ako ryba bez bicykla. (Graffiti) Žena miluje mlčanlivých mužov, lebo si myslí, že počúvajú ju. (S.Guitry) Žena je vydarenou napodobeninou anjela, lenže Pán Boh sa pritom dopustil niekoľkých milých chýb. (G.Hauptmann) Ženy nám dávajú útechu, ale keby ich nebolo, nikdy by sme ju nepotrebovali. (D.Herold) Ženská intuícia je výsledkom miliónov rokov bez myslenia. (R.Hughes) humor- Dobrá žena muža inšpiruje, vtipná ho zaujme, súcitná ho dostane. (V.Hugo) Ten osobitný génius ženy, ktorá lepšie porozumie mužovi ako on sám sebe. (V.Hugo) Žena môže urobiť z muža milionára. Ale len z takého, ktorý je miliardárom. (Ch.Chaplin) Vďaka ti žena, už len za to, že si žena! Vnímavosťou, ktorou sa vyznačuje tvoja ženskosť, obohacuješ chápanie sveta a prispievaš svojou časťou k plnosti pravdy o ľudských vzťahoch. (Ján Pavol II.) Koľko žien sa v minulosti hodnotilo a ešte vždy sa hodnotí skôr podľa telesného vzhľadu než podľa poslania, odbornosti, intelektuálnej činnosti, bohatosti ich vnímavosti, či pre samu dôstojnosť ich bytia. (Ján Pavol II.) “Ženskosť” a “mužskosť” sa navzájom dopĺňajú nielen z fyzického a psychického ale aj z ontologického hľadiska. “Ľudské” sa naplno uskutočňuje jedine vďaka dvojitosti mužského a ženského. (Ján Pavol II.) Nie je zanedbateľný ani prínos ženy vo vede a technike. lenže toto nie je jediná stránka pokroku, tobôž nie hlavná. Oveľa významnejší je etický a sociálny rozmer, ktorý poznačuje vzťahy medzi ľuďmi, ako aj hodnoty ducha. Práve v tomto rozmere, rozvíjanom väčšinou v tichosti, počnúc každodennými vzťahmi medzi ľuďmi, najmä v rodine, spoločnosť veľmi veľa dlhuje “ženskému géniovi”. (Ján Pavol II.) Ženský odhad je presnejší ako mužská istota. (J.Kipling) Muži skôr akceptujú kooperatívny prístup, ženy sú opatrnejšie, ťažšie je získať si ich dôveru. (M.Košč) Duša ženy je veľmi zložitý algoritmus. (K.Kraus) Sú ženy, ktoré nie sú pekné, iba tak vyzerajú. (K.Kraus) Žena musí vyzerať tak múdro, aby jej nevedomosť bola milým prekvapením. (K.Kraus) Žena, ktorá má rada mužov, má rada iba jedného muža. (K.Kraus) Najkrajšie ženy sú tie, ktorým sa páčime. (G.Laub) Slovo robí muža. Slová, slová, slová - ženu. (M.Lechan) Jedna žena z našej ulice nosí také staré šaty, že sú už moderné. (M.Lechan) Niet škaredých žien. Sú len ženy, ktoré nevedia, ako byť krásnymi. (N.de Lenclos) Ženy chcú byť považované za nepremožiteľné, ale nechcú, aby muži konali tak ako keby tomu verili. (N.de Lenclos) Byť rozumná je to posledné čo si muž u dievčaťa praje. (E.Malpass) Voči hlúpym ženám sme galantní. Ale čo robiť s múdrymi? (H.Mann) Krásna a verná žena je taká ojedinelá ako dokonalý preklad poézie. Preklad obyčajne nie je pekný, ak je verný, a nie je verný, ak je pekný. (W.S.Maugham) Ženy sú rodené fiškáľky, nikdy nehovoria presvedčivejšie, ako keď nie sú v práve. (W.S.Maugham) Len žena vie, čoho je schopná žena. (W.S.Maugham) Neexistujú nebezpečné ženy, existujú len slabí muži. (A.Maurois) Muži a ženy sa zhodnú aspoň v jednom: ani jedni, ani druhí nedôverujú ženám. (Mencklen) Ženy prikladajú väčší význam svojej kráse ako inteligencii, lebo muži bývajú nezriedka hlúpi, ale málokedy slepí. (H.de Montherlant) U žien je všetko srdce, dokonca aj hlava. (J.Paul) Ženy si dožičia navzájom všetko, ale nie šaty, mužov a krásu. (J.Paul) závisť- Predovšetkým je užitočné, aby matky našej doby, ktoré mrzí že majú deti a že sú viazané manželským zväzkom, a preto tak znevažujú a porušujú svoju povinnosť, obrátili svoj zrak k Márii a pozorne rozjímali o tej, ktorá tak vysoko pozdvihla veľmi vážnu hodnosť materstva. (Pius XI.) I dom, i majetok sa dedia po predkoch, rozumná žena je však od Pána. (Prís 19,14) Zlatá obrúčka v svinskom rypáku je pekná žena, ale bez jemnocitu. (Prís 11,22) Krásne ženy ponechajme mužom bez fantázie. (M.Proust) Kde sú tie pekné a dobré dievčatá, ktoré sme kedysi milovali? Vari nie sú ešte stále také mladé a pekné? To by bolo strašné! (D.Radovič) Ženy môžu byť zbožňované, alebo opustené. Nič medzi tým. (Remarque) Žena odpustí všetko okrem toho, že nevzbudila túžbu. (Rousseau) O nevšednú ženu sa uchádzaj všedným spôsobom, bude jej to nevšedné. (M.Ružička) Muži radi generalizujú, ženy majú radi konkrétne veci. Napr: Všetci vravia, že si klebetná. Menuj mi piatich. (Říčan) Ženy nie sú nikdy silnejšie, ako keď sa ozbroja svojou slabosťou. (G.Sandová) Žena a je nehanebný a krutý živočích, ktorý nedokáže ovládať svoje žiadostivosti. (Seneca) Najkrajšou vlastnosťou ženy je mlčanie. (Seneca) Ženy sú anjeli, keď sa o ne uchádzame. (Shakespeare) Nevieš, že som žena? Keď rozmýšľam, musím rozprávať. (Shakespeare) V živote ženy poznáme sedem období: 1. Batoľa, 2. Dievčatko, 3. Slečna, 4. Mladá žena, 5. Mladá žena, 6. Mladá žena, 7. Mladá žena. (G.B.Shaw) humor- Na svete existujú dva druhy žien, ktorým sa treba vyhýbať. Jedny, ktoré nás milujú, a druhé, ktoré nás nemilujú. Ale všetky ostatné sú vynikajúce. (F.Sinatra) Žena bez muža je ako ryba bez bicykla. (G.Steinemová) Venuše. Majú síce hlavu a ruky, ale vidíte, že je to len taký luxus. (J.Suchý) Len dva city pozná žena - lásku a nenávisť. (P.Syrus) Žena odpúšťa všetko, s výnimkou jedného: že sme jej odpustili. (H.Taine) Žena je stará vtedy, keď neberie v zlom, ak je nazvaná starou. (Talmud) Chcem, aby ste v ničom neboli ženy, ale vo všetkom sa vyrovnali silným mužom. (sv.Terézia Avilská) Aké jemnocitné je srdce matky; vyjadruje svoju nežnosť v tisícich predvídavých službách, na ktoré by nikto ani len nepomyslel. (sv.Terezka) Škaredý a schopný muž má úspech u žien niekedy, kým pekný hlupák je neodolateľný. (W.Thackeray) Čo vedia muži o martýrstve žien? Zbláznili by sme sa, keby sme museli zniesť čo i len stotinu toho súženia, ktoré mnoho žien krotko znáša. (W.Thackeray) Poriadne dievča nikdy nelieta za chlapcom. Či už niekto videl, aby pasca naháňala myš? (J.Tuwim) Kráľovná je žena, ktorá vládne štátu, keď nieto kráľa, a ktorá vládne štátu aj keď je kráľ. (Tuwim) Ženy, ktoré nie sú pyšné na svoje šaty, bývajú pyšné na to, že nie sú pyšné na svoje šaty. (M.Twain) pokora- Inteligentná žena je tá, s ktorou môžeme byť takí hlúpi, akí len chceme. (P.Valéry) Každá žena musí byť diplomatom, aby dokázala muža doviesť tam, kam chce. (M.Vášariová) O čo by bol svet krajší, keby nebolo toľko krásnych žien! (L.Vauvenargues) Je nad slnko jasnejšie, že Boh stvoril ženu, aby skrotil muža. (Voltaire) Veľa pochábľov hľadá zmysel života v hľadaní zmyslu v nezmysle. Snažia sa napríklad pochopiť ženu. (Wasylkowski) Keď som bola mladá, mala som hladkú tvár a skladanú sukňu. Teraz je to naopak. (Wellsová) Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíba, na toho jenom byč a hůl, to není člověk, to je vůl. (J.Werich) Ak chceš vedieť, čo má žena naozaj na mysli - čo je mimochodom, vždy veľmi nebezpečné - pozeraj sa na ňu a nepočúvaj ju. (O.Wilde) Ženy nikdy nemajú čo povedať, ale hovoria to očarujúco. (O.Wilde) Žena nie je génius, je dekoratívny druh. Nemá nikdy čo povedať, ale povie to tak pekne. (O.Wilde) Pokiaľ žena môže vyzerať o desať rokov mladšie ako jej dcéra, je spokojná. (O.Wilde) Keby ste vedeli, aká veľká je ženská zvedavosť! Takmer taká ako mužská. (O.Wilde) Ženy sú k tomu, aby sme ich milovali a nie aby sme ich chápali. (O.Wilde) Ženy sú sfingy - bez tajomstva. (O.Wilde) Ženy nevedia čo chcú a nedajú pokoj, kým to nedostanú. (O.Wilde) Nikdy koňovi, psovi alebo dievčaťu nepozeraj do očí dlhšie ako niekoľko sekúnd: zahanbuje ich to. (O.Wilde) Sicílska mafia, prísne uzavretá tajná spoločnosť mužov, z ktorej sú ženy vylúčené a ktorá mimochodom ženám nikdy neuškodí, je svojimi členmi nazývaná “Mama”. (M.Zuna) Práca muža trvá do západu slnka, práce ženy nie je hotová nikdy. (XY) Pri potrate hovorí žena: Toto je moje telo... môžem si robiť s ním, čo chcem. V kostole zaznievajú podobné slová: Toto je moje telo... ktoré sa obetuje. (XY) Povedal mi otec po maturite: z troch vecí, škola, dievčatá a šport, sa dajú súčasne robiť špičkovo len dve. (XY) Staroba začína od chvíle, keď sa nám všetky dievčatá zdajú byť pekné. (XY) Je v starobe behanie za dievčatami nebezpečné? Iba ak ich dohoníš. (XY)
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Vláda má dáta, ale zatiaľ nemá odpovede

Otázny je semafor aj školy.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Ďalší testovací „úspech“

Matovič potrebuje ostatných rovnako ako oni jeho.


Už ste čítali?