Život

Autor: Jozef Červeň | 1.4.2006 o 10:00 | Karma článku: 10,52 | Prečítané:  8824x

Asi najťažšie je opísať tému, ktorá sa nás bytostne dotýka. Žijeme svoj život, uvažujeme nad ním, keby sme však v krátkosti mali povedať, čo vlastne život je, určite by nás to dostalo do pomykova. Bude to asi tým, že koľko ľudí, toľko pohľadov na život. Témou život sa končí moja zbierka 7777 myšlienok (+3333) a plus mnoho ďalších, ktoré "do pľacu" pre nás všetkých poskytli niektorí čitatelia tejto série. Najviac zo všetkých chcem poďakovať N., za množstvo obohacujúcich myšlienok. Teraz ma už iba čaká práca, aby som myšlienky napísané do diskusií pod články prepísal do textov a abecedne zoradil podľa autorov. Všetkým prajem, aby si medzi týmito myšlienkami, ktoré som roky zbieral, vždy našli takú, ktorá by im pomohla krajšie a plnšie žiť. Ak je myšlienka živá, zvykne k životu priviesť nové myšlienky. Prajem všetkým čitateľom tejto rubriky radosť z tvorivého myslenia. Aby váš život bol pevný ako skala pod majákom, občas búrlivý ako more, aby ako maják ukazoval cestu ostatným a hlavne, aby bol ako strom. Pevne zakorenený a rastúci smerom hore...

Chaos často plodí život, keď poriadok plodí zvyk. (H.B.Adams) Je ľahšie bojovať za princípy, než žiť podľa nich. (A.Adler) Prišiel k murárovi. Čo robíš majstre? Murujem celý deň! Prečo muruješ? Aby som si zarobil peniaze. Prečo si chceš zarobiť peniaze? Chlieb... aby som mohol žiť. Prečo chceš žiť? (sv.Fr.Asisský) Chcel som napísať svoj životopis, ale potom som si spomenul, že človek má písať iba o veciach ktoré pozná. (W.Allen) Život je ako trúbka. Keď do nej nefúkaš, nič z nej nevyjde. (L.Armstrong) odvaha- Z toho, čo nebolo a čo nikdy nebude, zruční spisovatelia vytvoria najkrajšie romány o tom, čo je. (I.Andrič) Živým sa nazýva to, čokoľvek sa uvádza do pohybu, alebo do nejakej činnosti. (sv.TA I q.18 a.1) Ľudský život je dobro dané Bohom. (sv.TA II/II q.46 a.5) Život je iba beh k smrti, kde sa nikto nemôže ani na chvíľu zastaviť, ani spomaliť krok. (sv.Augustín) Ľudia si nemôže bohužiaľ vybrať svoje kotvištia, svojich miláčikov a priateľov rovnako, ako si nemôžu zvoliť rodičov. Život im ich daruje a berie, a veľká ťažkosť spočíva v tom, povedať životu áno. (J.Baldwin) Život je nemocnica, v ktorej je každý pacient posadnutý túžbou zmeniť posteľ. (Ch.Baudelaire) Milujem veci, ktoré do šede nášho života prinášajú farebné tajomno. (A.Born) Rozdiel medzi Umením a Životom je v tom, že Umenie je znesiteľnejšie. (Ch.Bukowski) “Vyvodzovanie zmyslu” stojí na vyššom vývojovom stupni, než “dávanie zmyslu”. (Ch.Bühlerová) A poézia je len vodný kameň, ktorý sa usadzuje na dne našich dní. (J.Buzássy) Guľa je kocka unavená cestou. (J.Buzássy) Nemožno žiť, keď život nemá zmysel. (A.Camus) Pre nakazených je spánok posvätnejší než život. (A.Camus) Svet je ako divadlo. Prídeš, pozrieš sa, odídeš. (M.Claudius) V živote netreba nikdy nič sľubovať, ani tvrdiť, že sa niečo nestane. Zajtrajšok je vždy inakší ako dnešok. To, čo odmietaš dnes, možno zajtra prijmeš. Múdry človek vie žiť každý deň v prítomnosti. (E.Čou) Život je jednosmerná premávka, ani minútu nevrátiš späť. (A.Dermek) Je život predsa dar, hoci aj chudobnejší a pôda pôdou je, hoc vietor po nej skučí. A zmysel života len v tom je skrytý, to, čo ti život dal skrášliť a uhájiť. (V.Dyk) Ako môže niekto žiť bez toho, že by nebol poučený o umení žitia a umierania. (Eckhart) Ten, kto pozná umenie žiť so sebou samým, nepozná nudu. (Erazmus) Logika zabíja život. A sama o sebe nič neobsahuje. (Exupéry) Ja nenazývam skutočnosťou to, čo sa dá odmerať na váhe, ale to čo na mňa nalieha. (Exupéry) Svet je ohromné miesto, kam sa narodiť. (L.Ferlinghetti) Bolo už priveľa pokroku. Život ho viacej nevydrží. (L.Ferlinghetti) Stromy to sú z dreva básne o tom ako treba žiť. (B.Filan) Životné umenie: Žiť ľahko bez ľahkomyselnosti, byť veselý bez rozpustilosti, mať odvahu bez spupnosti, dôvera a radostná odovzdanosť, to je životné umenie. (T.Fontane) Radosť z nádherného západu slnka je nejako “reálnejšia”, než nejaký astronomický výpočet domnelého časového bodu, v ktorom zem spadne do slnka. (V.E.Frankl) Radosť môže dať životu zmysel iba vtedy, ak má sama zmysel. Jej užší zmysel nemôže však spočívať v nej. V skutočnosti leží mimo ňu samu. (V.E.Frankl) Zmysel života nemôže byť vynájdený, musí byť odkrytý. (V.E.Frankl) Román, ktorý niekto žil je ešte vždy nezrovnateľne väčší, tvorivý výkon, než ten, ktorý niekto napísal. (V.E.Frankl) Lebo, keď ide len o jediný okamih - už na veľkosti okamihu je možné vidieť veľkosť života. (V.E.Frankl) Považujeme za sporné, či je človek vôbec schopný urobiť s dostatočnou objektivitou životnú bilanciu. (V.E.Frankl) Zodpovednosť za okamih - Ži tak, ako by si žil po druhý raz a ako by si po prvý raz urobil všetko tak zle, ako si to len dokážeš predstaviť. (V.E.Frankl) Predstav si svoj život ako film, ktorý je natočený, ale ktorý nemôže byť strihaný. (V.E.Frankl) Váš život je pomník! Pomník, ktorý žiaden človek nemôže odpratať zo sveta. (V.E.Frankl) Život nikdy nie je istý, nikdy sa nedá predpovedať, nikdy nie je možné ho kontrolovať; aby bolo možné učiniť život kontrolovateľným, je nutné ho premeniť v smrť. Smrť je v živote naozaj jedinou istotou. (E.Fromm) Cyklus života je cyklom zjednocovania, zrodu a rastu - tak ako cyklus smrti je cyklom ustatia v raste, dezintegrácii a zániku. (E.Fromm) Je istý jedincov, ktorí nemajú príležitosť a silu zabíjať a ktorých nekrofília - láska k smrti sa prejavuje iným, na prvý pohľad oveľa škodlivejším spôsobom. Sú to tí, ktorí potláčajú u iných radosť zo života, neradujú sa z ich pokroku. (E.Fromm) Osobu, ktorá naplno miluje život, priťahuje sám proces života a sám rast vo všetkých možných oblastiach. Dáva prednosť tomu skôr konštruovať, vytvárať nové než zachovávať starý stav. Je schopná obdivu, radšej vidí niečo nového, dáva tomu prednosť pred istotou, s ktorou sa overí staré. Skôr než bezpečie miluje dobrodružnosť života. (E.Fromm) tradícia- Láska k životu sa vyvíja väčšinou v takej spoločnosti, kde je: bezpečie - v tom zmysle, že tu nie sú ohrozené základné materiálne podmienky dôstojného života, spravodlivosť - v tom zmysle, že nikto nemôže byť prostriedkom k cieľu iných ľudí a sloboda - v tom zmysle, že každý človek má možnosť byť aktívnym a zodpovedným členom spoločnosti. (E.Fromm) sociológia- Povedané teleologicky, môžeme povedať, že príroda vybavila človeka veľkou mierou narcizmu, aby ho uschopnila k tomu, čo je nutné pre zachovanie jeho života. Je to správne, pretože ho nevybavila dostatočne vyvinutými inštinktmi, ako ich majú zvieratá. (E.Fromm) Tendencia zostať pripútaný k materskej osobe a k jej ekvivalentom - krvi, rodine, kmeni - je všetkým mužom i ženám inherentná. je ustavične v rozpore s protikladnou tendenciou - byť zrodený, ísť dopredu, rásť. Ak je vývoj normálny, zvíťazí tendencia rásť. (E.Fromm) Život sa má teda s najväčšou starostlivosťou chrániť už od samého počatia, potrat a usmrtenie nemluvňaťa sú hanebné zločiny. (GS 51) Ži tak, ako by si si prial žiť pri svojom umieraní. (Gellert) Žijú, ako keď čítajú noviny - len aby to už mali za sebou. (Goethe) Život je javisko, naučte sa teda hrať svoju rolu. (Grécke príslovie) Zmysel života je radovať sa zo života a činiť ho pre každú ľudskú bytosť krásnejším. (D.B.Gurion) Život nie je niečo, vždy je len príležitosť k niečomu. (Hebbel) Skúsenosť je dobrá škola len školské poplatky sú veľmi vysoké. (H.Heine) Život dostáva zmysel jedine láskou. To jest, čím viac sme schopní milovať a dávať sa, tým väčší zmysel má náš život. (H.Hesse) láska- Neznalosť života je neznalosťou bolesti. (V.Holan) So životnými obdobiami je to ako s našimi dňami. Žiadny nie je celkom krásny a každý má, keď už nie svoje trápenie, tak predsa len svoje nedostatky, ale ak ich spočítaš dohromady, vyjde ti suma radosti a života. (F.Hölderlin) Ak žijeme sami pre tento život, tak sme najúbohejší zo všetkých bytostí. (Humboldt) Fakt, že budík nezazvonil, zmenil už veľa ľudských osudov. (A.Christie) Ďakujem za to dobré jedlo, milý Bože, za svoj dobrý život! - hovoria deti. Čo môžem ja, sedemdesiatpäťročná povedať? Ďakuje, milý Bože, za svoj dobrý život, za všetku lásku, ktorej sa mi dostalo. (A.Christie) Zdá sa mi, že vidím strom zmietaný vetrami. V každom okamihu opadávajú listy. Život je taký krásny... To vari ani nie je možné! (V.Jiránek) Každému samovrahovi záleží na živote, preto sa z neho stal samovrah. (J.Johanides) Kresťania majú byť pre svet tým, čím je duša pre telo. (sv.Ján Zlatoústy) Keď máme okolo 35 rokov, vtedy sa slnko nášho života ocitlo v zenite, odtiaľ vedie cesta len dolu. (C.G.Jung) Niektoré odolávajú viac, iné menej. Ak niektoré z nich pretrvávajú búrku a udržia sa na strome, príde zima a pod jej dychom aj tie uvädnú, všetky opadajú. To je ľudský život, to je strom života. (F.X.Juránek) Najmä tým si mi, Bože, preukázal svoju lásku, že keď som nebol, stvoril si ma. (Kempenský) Akože možno milovať život, ktorý má toľko horkostí a ktorý ohrozujú toľkoraké nešťastia a biedy. (Kempenský) Len z čistého srdca pochádza ovocie dobrého života. (Kempenský) Každý človek prichádza na svet so zavretou obálkou. (Kierkegaard) V knihách čítame dychtivo o tom, čoho si v živote nevšímame. (E.Krotkij) Moja teória je užívať si života, ale prax je proti nej. (Ch.Lamb) Ľudia sa rodia, ľudia umierajú - nie je to neviemaká životná múdrosť, ale na druhej strane je to, žiaľ, pravda. (Lasica - Satinský) Máme ťažší život ako naši predkovia - musíme si zaobstarávať viac vecí, ktoré uľahčujú život. (G.Lub) Ľudia by potrebovali občas deň voľna od života. (S.J.Lec) Zopár ráz som sa pristihol, že som na glóbuse lupou hľadal seba. (S.J.Lec) Nevie sa, na čo zomrel. Ba ani na čo žil. (M.Lechan) smrť- Pre spisovateľa je cesta do sveta nevyhnutná nie preto, aby videl mnoho rozličných situácií, ale preto, aby sa v nich sám ocitol. (Ch.Lichtenberg) Všedný deň väčšiny ľudí je tiché hrdinstvo na splátky. (A.Magnaniová) To pekné, vzácne, dojemné, to skutočne dramatické v živote je, že uplynie. (A.Maillol) Optimista je chlapík, ktorý nikdy nemal veľa skúseností. (D.Marquis) Životná skúška k nám nikdy neobráti tú tvár, ktorú sme očakávali. (F.Mauriac) Je pravdepodobné, že sa stane tisíc vecí, ktoré sú v protiklade s pravdepodobnosťou. (H.Mencken) Ľudský život je krásna vec, keď si ho zaslúžime. (J.Miguéis) Lepšie je život žiť ako o ňom písať - nech o ňom píše ten, kto sa z neho nemôže tešiť. (J.Miguéis) Pre toho, kto už stratil dvadsaťšesť rokov, je život vzácna vec. (H.Michaux) Škola pavúka nie je pre muchu. (H.Michaux) škola- Život je to, čo z neho urobíme. (H.Miller) Možno smútiť za lepšími časmi, ale nemožno utiecť z terajších. (M.de Montaigne) Život je pevnosť, o ktorej ja ani vy nič nevieme. (Napoleon) Náš život je nervózny telefón, ktorý zvoní príliš často za minútu. Namiesto slov však počuješ len matné, nejasné hučanie drôtov. (V.Nezval) Keď si človek postaví dom, vždy zbadá, že sa pri tom priučil niečo, čo mal rozhodne vedieť prv, než začal stavať. (Nietzsche) Človek sa narodil na to, aby žil a nie na to, aby sa pripravoval na život. (B.Pasternak) Väčšina ľudí tak celkom nechápe, že život je ťažký. Namiesto toho skoro stále nariekajú, či už nahlas, alebo v úkryte duše, aké obrovské sú ich problémy, starosti a ťažkosti - ako keby život obvykle bol ľahký a ako keby sa to automaticky predpokladalo. (M.S.Peck) Učiť žiť, sa musíme po celý život, povedal Seneca pred dvetisíc rokmi a čo vás udiví ešte viac, po celý život sa musíme učiť zomierať. (M.S.Peck) Na štúdiách som niekde čítal, že evolúcia je pohyb proti druhej termodynamickej vete. (M.S.Peck) Človek sa naučí hovoriť za dva roky, a potom aby sa celý život učil mlčať. (Ž.Petan) Človek, ktorý nemá o čom premýšľať, nemá ani o čom žiť. (K.Peteraj) Najstaršia a najväčšia láska je láska k životu. (Plutarchos) láska- Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života. (Prís 4,23) Ako medzi gadžami, tak medzi Rómami: jeden vie žiť, druhý nevie. (Rómske príslovie) Kto prestane mať rád zmenu, prestáva mať rád život, pretože život to je zmena. Život nie je bod, je to čiara, ktorá plynie. (P.Rosso) Život to nie je len divé bujnenie, ale aj pokojný rast a pokojné umieranie. (P.Rosso) Ži prítomnú chvíľu. Zbytočne naťahuješ potrubie do budúcnosti, ktorým by si tam chcel dodať milosť. Radšej si svoju nádrž milosti naplň po okraj teraz. Zásoby Ti vydržia po dlhú dobu a budeš mať dosť aj teraz aj potom. (P.Rosso) Človek, ak chce naplno prežiť život, musí bezodnú priepasť svojho srdca naplniť nekonečným Bohom, aby mohol potom z tohto nevyčerpateľného zdroja čerpať lásku, ktorá sa rozdáva. (P.Rosso) Dajte si čo najviac práce, aby ste skutočne žili. (W.Saroyan) Život je vytvorený z budúcnosti ako geometrické telesá z prázdneho priestoru. (Sartre) Ak bude chcieť celé ľudstvo ďalej žiť, nebude to jednoducho preto, že sa zrodilo, ale preto, že chce v živote pokračovať. (Sartre) Dve veci si pripomínaj: Odkiaľ? Kam? Potom má tvoj život správny zmysel. (M.Seeman) Vrcholom zla je odísť z kruhu živých prv, ako umrieš. (Seneca) Nemáme sa starať, aby sme žili dlho, ale aby sme žili plne. (Seneca) Kto odkladá žitie, tomu sa život vytráca. (Seneca) Nič na svete nie je bezvýznamné. (Schiller) Život je úloha, ktorú treba splniť. (Schopenhauer) Ľudský život sa pohybuje sem a tam medzi núdzou a nudou. (Schopenhauer) To, čo ľudia všeobecne nazývajú osudom, sa vo väčšine prípadov skladá z ich vlastných hlúpych skutkov. (Schopenauer) V živote sú dve veci, na ktoré sa treba zamerať: najprv získať to, čo chceme a potom sa z toho tešiť. Len tí najmúdrejší dosiahnu to druhé. (L.Smith) Medzi dlhým životom a dlhým obedom je len jeden rozdiel: pri obede prídu sladkosti až nakoniec. (R.Stevenson) Slza je kľúč života, ktorý otvára vstupnú i výstupnú bránu. (P.Strauss) Najkrajší zmysel života: hľadať zmysel života. (P.Strauss) Život je preto taký krásny, že je všetko možné. I to, čo ani netušíme. (P.Strauss) Zjednodušovaním sa život strašne skomplikuje. (P.Strauss) Život je boj? Len boj je život! (P.Strauss) Nápis na jednom moste v Passau - Všetko je len prechod. (Špirago) Furman viezol jedného vedca. Ten sa pýtal: Učili ste sa matematiku? Nie! Tak ste stratili štvrtinu života! A fyziku? ...druhú štvrtinu. Astronómiu? ... tretiu štvrtinu. Spadnú do vody. Viete plávať pán vedec? Nie! Tak sa ma chyťte, lebo stratíte štyri štvrtiny života. (Špirago) Jedinečnosť života - Keď niekto zachráni jeden život, je to, akoby zachránil celý svet; keď niekto zničí jediný život, je to, akoby zničil celý svet. (Talmud) Život je len sen! O chvíľu sa prebudíme, aká to radosť... Čím väčšie je naše utrpenie, tým bezhraničnejšia bude naša sláva. (sv.Terezka) Orol večnosti, ty ma chceš živiť svojou božskou podstatou, mňa biedne stvoreniatko, ktoré by upadlo do ničoty, keby mi tvoj božský pohľad nedával v každom okamihu život. (sv.Terezka) Živote je veľmi tajomný! Je to púšť, exil... Ale v hĺbke duše človek cíti, že raz svitne deň nekonečných diaľav, ktoré navždy dajú zabudnúť na smútok púšte a vyhnanstva. (sv.Terezka) Deti môžu len žiť, dospelí musia zápasiť. (Tolstoj) Každý poznatok je tým jasnejší, čím menej ho potrebujeme pre zodpovedanie základnej ľudskej otázky. (Tolstoj) Zdá sa mi, že toto je pravidlo celého bytia: život nie je taký - je úplne iný. (K.Tucholsky) Život je časový úsek, ktorý tvorí dve polovice. Prvú polovicu nám kazia rodičia a druhú deti. (J.Tuwim) Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života. (M.Twain) Pretože je život krutý, vo filmoch treba happy end. (J.Urban) Niektorí ľudia sa tak boja smrti, že ani nezačnú žiť. (D.Van) Život je dychové cvičenie, ktorým sa upokojujeme po pôrode. (J.Vodňanský) Svet sa zmieta sprava doľava a naopak. Zabudol, že existuje výška a hĺbka. (Werfel) Neberte život príliš vážne. Tak či tak z neho nevyviaznete živí. (J.Werich) Ani Kristus, ani Budha, ani Sokrates nenapísal žiadnu knihu, pretože toto znamená zameniť život za logický proces. (W.Yeats) Všetkým bez výnimky! Od okamihu zverejnenia tejto vyhlášky sa všetkým občanom mesta povoľuje žiť. (J.Zozulja) Morálna ochrana vecí je výrazne jednoznačnejšia než ochrana života v jeho rozličných variantoch. Autá sú morálne lepšie chránené než nenarodení, umierajúci alebo milostné vzťahy. Je veľmi povážlivé, keby človek - vyjadrené tak trochu paradoxne - mal mať v našej kultúre šťastie, keby prišiel na svet ako auto. (P.M.Zulehner) Čo sa nemení, to už nežije. (životná múdrosť) Život nemá cenu, ak nemôžem nič zmeniť. (XY) Keby som vedel, že budem tak dlho žiť, bol by som sa o seba lepšie staral. (XY)
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Petra Schutza

Sťahovanie slučky, mŕtvola Danko a mainstreamová Lívia

Argument o morálnej supremácii saudského režimu nad iránskym je po tejto hnusnej vražde fakticky nepoužiteľný.

DOMOV

Muž z identikitu zadržaný v kauze Kuciaka spáchal samovraždu

Mladík bol medzi zadržanými v Kolárove.


Už ste čítali?