Vízia pastorácie Rómov...

Autor: Jozef Červeň | 30.3.2007 o 11:45 | Karma článku: 8,83 | Prečítané:  3192x

Už niekoľko rokov si uvedomujeme, že na tomto poli nie je možné pracovať bez nejakej vízie do budúcnosti. Dožadovali sme sa od svojich nadriadených, aby nám povedali, aké sú ich plány do budúcnosti, či sa s pastoráciou Rómov počíta, a či sú známe aj konkrétne kroky. Potreba plánovania sa ukázala najviac vtedy, ak kňaza, ktorý v nejakej obci pracoval s Rómami, vystriedal kňaz, ktorý k tomu absolútne nemal vzťah. Čo jeden vybudoval, to jeho nasledovník zrúcal. Uvedomili sme si, že ak chceme, aby nejaká vízia bola, musíme sa pokúsiť najskôr vypracovať nejaký konkrétny návrh. Ponúkam tu pracovnú verziu tohto návrhu...

Táto vízia je výsledkom spoločnej práce viacerých ľudí. Pán biskup Bernard Bober, ktorý je na Slovensku zodpovedný za patoráciu Rómov poveril vypracovaním tejto vízie štyroch ľudí. Sú to salezián Peter Bešenyei, gréckokatolícky kňaz Martin Mekel, gréckokatolícky kňaz Peter Horváth a katolícky kňaz Jozef Červeň. Za cieľ sme si stanovili "Do roku 2016 bude rozšírená pastoračná služba na cca 20% (na dvojnásobok dnešného stavu) rómskych osád a mestských častí,a v týchto lokalitách dôjde k duchovnému pozdvihnutiu a kultivácii života rómskeho etnika. Ako prvé sme si určili tri úlohy: 1. Vybudovať, personálne obsadiť a zabezpečiť funkčnosť 10 misijných centier 2. V rámci misijných centier finančne zabezpečiť pracovné miesta pre misijných pracovníkov 3. Vplývať prostredníctvom médií na verejnú mienku spoločnosti na misijnú prácu cirkvi s Rómami Z prvej úlohy vyplynuli tieto podúlohy: 1a. Vybudovať a zariadiť priestory misijných centier - Misijné centrá: Bardejov, Košice, Jarovnice, Čičava, Krížová Ves, Prešov, Lomnička, Michalovce, Spišská Nová Ves, Hanušovce 1b. Pripraviť a vybudovať personálne kapacity - misijní asistenti - Nadviazanie spolupráce s inštitúciami, ktoré pripravujú študentov v odbore sociálna práca - Spolupráca s kňazskými seminármi v Košiciach, Prešove, Spišskej Kapitule - Využiť kapacity pastoračného ročníka - Formácia prostredníctvom dobrovoľnej práce 1c. Zabezpečiť pokrytie chodu misijných centier - Réžijné náklady, údržba, cestovné výdavky 1d. Založiť občianske združenie zastrešujúce prácu misijných centier - Občianske Združenie "Rómska misia", ktoré bude zastrešovať skupinu o.z., zaoberajúcich sa misijnou službou medzi Rómami: Romintegra 7777, Horúci tím, Romani vodži, ZŠ a MŠ Bardejov - Poštárka... Z druhej úlohy vyplynuli tieto podúlohy: 2a. Koordinátor misijnej práce - stanoviť úlohy, kompetencie a mzdu Správcovstvo misijného centra, koordinácia úloh misijných asistentov, rozširovanie misijnej práce v okolí 2b. Misijný asistent - spracovať rámcový program činnosti, mzda - Evanjelizácia a mimoškolská katechéza - Voľnočasové aktivity: kultúrne, osvetové, vzdelávacie, výchovné, športové - Aktivity sociálne a charitatívne 2c. Misijný dobrovoľník - dobrovoľnícka činnosť Misijní dobrovoľníci - ľudia priamo z obcí, osád,a lebo miest a mestských častí (Rómovia alebo nerómovia) zaangažovaní do niektorej podúlohy misijnej práce, ktorú vykonávajú ako dobrovoľníci 2d. Zabezpečiť systém formácie pre misijných pracovníkov - Pravidelná formácia dobrovoľníkov v rámci jednotlivých misijných centier - Semináre orientované pre okruh záujemcov o túto prácu a pre informovanosť verejnosti Z tretej úlohy vyplynuli tieto podúlohy: 3a. Zväčšiť informovanosť prostredníctvom viacerých médií 3b. Zabezpečiť tvorbu a produkciu misijných materiálov a programov Pri uvažovaní nad víziou sme vychádzali zo skúseností, ktoré máme v tejto oblasti. Uvedomili sme si, že nie je možné túto pastoráciu vykonávať iba formou tradičnej farskej pastorácie a očakávať od nej nejaké dlhodobejšie výsledky. Na druhej strane sa nám ukázalo, že tam, kde sa pôsobilo dlhší čas a kde nedošlo k prerušeniu kontinuity v pastoračnej práci, dostavili sa skutočne viditeľné výsledky už za pomerne krátke obdobie. Pastorácia medzi Rómami, ak má byť účinná, sa nemôže obmedziť iba na sviatostnú katechézu, vysluhovanie sviatostí a nabádanie k účasti na bohoslužbách. Takýto prístup je možný iba tam, kde je farské spoločenstvo dostatočne živé na to, aby všetky ostatné aktivity spočívali na pleciach aktívnych laikov, ktorých múdry kňaz vníma ako spolupracovníkov na budovaní farnosti. Pri pastorácii Rómov ide o misijnú prácu, kedy živé, fungujúce spoločenstvo, je potrebné najskôr vytvoriť, určitý čas viesť a neustále motivovať k tomu, aby život viery menil aj ich prístup k hodnotám. Naša vízia sa zatiaľ stretla s pochopením u tých biskupov, ktorým záleží na tom, aby Rómovia, ktorí sú pokrstení a teda patria do ich Cirkvi, boli vedení k prežívaniu svojej viery. Niektoré diecézy dodnes nemajú kňaza, ktorý by bol poverený pastoráciou medzi Rómami. Pracovať je možné iba tam, kde je ochota pracovať. Našou ďalšou úlohou bude presvedčiť veriacich našich cirkví, aby si uvedomili, že misijná práca je podstatou našej viery, a že sa to netýka iba zahraničných krajín. K vyjadreniu súhlasu s našou prácou nebude stačiť iba súhlasné pokyvovanie hlavou s dodatkom: "Dobre robíte!". Ak sa nenájde dostatok ľudí ochotných okrem modlitby aj finančne podporiť našu prácu, pastorácia Rómov sa dopredu nejako výrazne nepohne. Za najťažšiu úlohu považujeme presvedčiť verejnosť o tom, že práca cirkví v tejto oblasti dosahuje lepšie a trvalejšie výsledky, ako sú výsledky mnohých (okolo 600) občianskych združení pracujúcich s Rómami, z ktorých väčšina robí iba krátkodobé, často veľmi nákladné projekty, bez trvalejších výsledkov. Spoločnosť by si mala uvedomiť, že ak sa niekde vybuduje Misijné centrum, bude veľkým prínosom pre široké okolie. Úlohou misijných centier nie je iba vychovať dobrých veriacich vo svojej viere, ale aj dobrých zodpovedných občanov, ktorí sa budú usilovať čestne pracovať, a byť prínosom pre spoločnosť. Znova pripomínam, že nestačí tvrdiť, že cirkev na tomto poli robí dobrú prácu pre spoločnosť a žiadať od nej, aby to financovala iba zo zbierok svojich veriacich. Nie iba samosprávy, aj úrad vlády by mal pochopiť, že sa jedná o dielo, ktoré si zaslúži pravidelnú finančnú dotáciu. Keby som to mal vyjadriť v skratke, cieľom našej iniciatívy je vytvorenie Misijných centier, ktoré by mali svoj vlastný štatút podobne ako ho majú dnes Centrá voľného času. Tieto Misijné centrá by mali byť financované tou cirkvou, ktorá by platila zo svojich zdrojov pastoračnú prácu, no aj zo strany štátu, ktorý by financoval všetky sociálne, vzdelávacie a voľnočasové aktivity, ktoré sú v podstate aktivitami preventívneho a výchovného charakteru. Nevychádzame iba z teórií. Verejnosť sa môže o tom presvedčiť na príklade sídliska Poštárky v Bardejove, kde pracujú Saleziáni už viac ako 15 rokov. Výsledky ukazujú, že takto vynaložené náklady majú zaručenú návratnosť...
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?