Jozef Červeň

Cirkev je jedna, svätá, katolícka a apoštolská

Dosť často je Katolíckej cirkvi vyčítané, že sa robí svätá, že chce byť učiteľkou morálky aj napriek tomu, že sa v nej udialo a deje veľa nemorálnych skutkov. Je pochopiteľné, že nepriatelia Katolíckej cirkvi nikdy…

17.3.2008 o 9:00 | Karma článku: 11,87 | Prečítané:  4915x | Diskusia: 244 príspevkov
Jozef Červeň

Cirkev - Boží ľud, Kristovo telo, chrám Ducha Svätého

To, ako my katolíci vnímame Boží plán s ľudstvom je asi najlepšie vyjadrené v koncilových dokumentoch z roku 1965. Konkrétne sa jedná o Lumen gentium - Svetlo národov: "Bohu je zaiste v každom čase a v každom národe…

17.1.2008 o 8:00 | Karma článku: 9,53 | Prečítané:  3533x | Diskusia: 104 príspevkov
Jozef Červeň

Tajomstvo Cirkvi

Mnohí ľudia si myslia, že ak poznajú dejiny Cirkvi, že ju poznajú dostatočne. Neuvedomujú si, že Cirkev síce je v dejinách, no že ich zároveň aj presahuje. Okrem viditeľnej skutočnosti obsahuje aj neviditeľnú, je…

2.1.2008 o 11:00 | Karma článku: 11,76 | Prečítané:  3908x | Diskusia: 638 príspevkov
Jozef Červeň

Pôvod, založenie a poslanie Cirkvi

Boh nie je samotár, žije ako spoločenstvo osôb a chcel, aby aj tí, ktorí ho nasledujú, žili v spoločenstve milujúcich sa osôb. Rozhodol sa, že tých, ktorí veria v Krista, zhromaždí vo svätej Cirkvi. Táto Božia…

8.8.2007 o 12:30 | Karma článku: 9,59 | Prečítané:  3862x | Diskusia: 51 príspevkov
Jozef Červeň

Cirkev v Božom pláne

Úlohou Cirkvi je ohlasovať evanjelium všetkému stvoreniu. Týmto chce osvietiť všetkých ľudí Kristovým jasom, ktorý žiari na jej tvári. Cirkev nemá svoje vlastné svetlo, ona odráža svetlo Krista podobne ako mesiac…

7.8.2007 o 9:35 | Karma článku: 7,63 | Prečítané:  2550x | Diskusia: 100 príspevkov
Jozef Červeň

Duch Svätý buduje Cirkev

Túto svoju úlohu začína tým, že už v matkinom lone naplní Jána Krstiteľa cez Ježiša, ktorý sa s ním stretáva vtedy, keď Mária navštívi Alžbetu. Boh takto navštevuje svoj ľud a svojím Duchom začína prebývať v…

23.5.2007 o 10:00 | Karma článku: 11,47 | Prečítané:  4101x | Diskusia: 116 príspevkov
Jozef Červeň

Duch Svätý hovoril ústami prorokov

Ducha Svätého sme spoznali ako posledného z osôb Trojice. Je to zaujímavé, pretože práve jemu sa pripisuje príprava času Mesiáša. Jeho úlohou bolo hovoriť cez prorokov. Pri čítaní Starého zákona skúmame, čo nám Duch…

21.3.2007 o 9:45 | Karma článku: 8,27 | Prečítané:  3010x | Diskusia: 116 príspevkov
Jozef Červeň

Verím v Ducha Svätého

Pre mnohých aj kresťanov je to neznámy Boh. Nepoznajú toho, ktorý im dáva spoznať aj Otca aj Ježiša. On v našich srdciach volá "Abba Otče!" a on nám pomáha s vierou vysloviť vetu "Ježiš je Pán". Je to práve Duch…

8.3.2007 o 7:00 | Karma článku: 12,06 | Prečítané:  4325x | Diskusia: 52 príspevkov
Jozef Červeň

Ježiš príde súdiť živých i mŕtvych

Ježiš odišiel do neba, je to Pán vesmíru a dejín. Veríme, že aj keď odišiel, neprestáva pôsobiť v Cirkvi. On je hlava a Cirkev je jeho telom. Už žijeme posledné časy. Svedčia o tom aj zázračné znamenia, ktoré…

15.2.2006 o 10:00 | Karma článku: 11,98 | Prečítané:  4067x | Diskusia: 256 príspevkov
Jozef Červeň

Bohočlovek Ježiš sedí po Božej pravici

Pred očami apoštolov odchádza do neba. Je to iné telo, ako to, ktoré skončilo v hrobe. Je to oslávené telo. Prechádza cez zatvorené dvere a nemôžu ho spoznať aj napriek tomu, že bol denne s nimi. Našou dnešnou rečou…

2.2.2006 o 13:00 | Karma článku: 7,96 | Prečítané:  2725x | Diskusia: 201 príspevkov
Jozef Červeň

Ježiš vstal z mŕtvych

Viem, že je to veľkonočná téma. Tento článok však patrí do série "Cesta viery" a nasleduje po článku o tom, že Ježiš zomrel a zostúpil do pekiel. Keby iba zomrel a nevstal, tak by naša viera a naše hlásanie boli…

23.11.2005 o 9:54 | Karma článku: 11,70 | Prečítané:  4916x | Diskusia: 136 príspevkov
Jozef Červeň

Ježiš zostúpil do pekiel

Pamätám si, keď som to ako chlapec po prvý krát počul v kostole. Bol som prekvapený z toho, čo by tam Ježiš vlastne robil. Vedel som si tam predstaviť kadekoho, niekedy vrátane seba, ale Ježiša...

31.10.2005 o 6:59 | Karma článku: 11,53 | Prečítané:  4131x | Diskusia: 16 príspevkov
Jozef Červeň

Ježiš Kristus bol pochovaný

Hrob je realita, ktorá ná všetkých čaká, a ak sa nedožijeme konca sveta, ani nás neminie. O Ježišovi Biblia hovorí, že okúsil smrť za všetkých ľudí. Spoznal stav smrti, kedy jeho duša bola oddelená od tela. Stalo sa…

29.10.2005 o 12:15 | Karma článku: 11,25 | Prečítané:  4510x | Diskusia: 112 príspevkov
Jozef Červeň

Ježiš zomrel ukrižovaný

V skutočnosti ho mali ukameňovať za to, že sa rúhal. Prečo sa to nakoniec zvrtlo takto? Nič nezavážilo ani slovo múdreho farizeja Nikodéma. Nezabral ani vplyv významného muža Jozefa z Arimatey. Viacerí poprední…

2.8.2005 o 6:36 | Karma článku: 11,37 | Prečítané:  4906x | Diskusia: 214 príspevkov
Jozef Červeň

Ježiš a farizeji

Už na začiatku jeho verejného účinkovania sa niektorí farizeji spolu s kňazmi a zákonníkmi dohovorili, že ho zabijú. Provokoval ich. Vyháňal zlých duchov, odpúšťal hriechy, uzdravoval v sobotu, vysvetľoval čo je…

28.7.2005 o 10:22 | Karma článku: 8,01 | Prečítané:  3137x | Diskusia: 74 príspevkov
Jozef Červeň

Ježiš a jeho kráľovstvo

Bolo napísané veľa životopisov a každý sa usiluje zdôrazniť niečo iné. Ktoré sú tie najdôležitejšie udalosti z Ježišovho verejného života. Svoje verejné účinkovanie začína po krste v Jordáne. Obyčajný robotník…

27.7.2005 o 8:00 | Karma článku: 6,49 | Prečítané:  2536x | Diskusia: 4 príspevky
Jozef Červeň

Ježiš je môj učiteľ

Dá sa učiť z celého jeho života. Jeho mlčanie, zázraky, skutky, modlitba... Pokiaľ viem, nenapísal rukou nič okrem nápisu do piesku. Jeho život je však tým najvýrečnejším, čo sme kedy mohli počuť.

26.7.2005 o 6:56 | Karma článku: 6,69 | Prečítané:  2413x | Diskusia: 129 príspevkov
Jozef Červeň

Ježiš sa narodil z Márie Panny

Chcem trošku osvetliť túto tak veľmi diskutovanú tému. Takto to veríme my katolíci a naša viera je založená na Svätom písme a na Tradícii. Nie je to iba rozhodnutie nejakého koncilu. Ten iba potvrdil to, čo sme my,…

25.7.2005 o 7:12 | Karma článku: 10,49 | Prečítané:  4581x | Diskusia: 298 príspevkov
Jozef Červeň

Boží Syn sa stal človekom...

Toto bude možno trošku tuhé sústo pre všetkých, lebo je to tuhé sústo aj pre nás, ktorí sa považujeme za kresťanov. Človek to musí poriadne prežuť. Patrí to ale k podstate našej viery. Boh sa stal človekom, vlastne…

8.7.2005 o 7:05 | Karma článku: 8,19 | Prečítané:  3020x | Diskusia: 212 príspevkov
Jozef Červeň

Kto je pre nás Ježiš?

Kresťania mu dávajú rôzne mená: Kristus, Mesiáš, Boží Syn, Pán... Každé z nich vyjadruje niečo iné. Aký je zmysel týchto slov?

7.7.2005 o 6:48 | Karma článku: 8,17 | Prečítané:  3338x | Diskusia: 239 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?