Jozef Červeň

Sociálna zodpovednosť firmy

Dnes nie je zriedkavosťou, že človek počas svojho života vystrieda viaceré zamestnania, prejde viacerými firmami a porovnáva pracovné a sociálne podmienky, ktoré môžu byť v jednotlivých firmách odlišné. Je možné…

21.1.2011 o 8:00 | Karma článku: 11,88 | Prečítané:  5313x | Diskusia: 150 príspevkov
Jozef Červeň

Sociálne kluby

Človek rád pomôže človeku, najmä tomu, ktorý sa nie z vlastnej viny ocitol v stave nejakej núdze. Je to hlboko ľudské byť citlivý a pomôcť tam, kde je to potrebné. Ako sa však môžeme dozvedieť o ľuďoch, ktorí…

13.1.2011 o 10:40 | Karma článku: 6,41 | Prečítané:  3405x | Diskusia: 9 príspevkov
Jozef Červeň

Sociálne komunikačné fórum Košice

Myšlienku na vytvorenie tohto fóra som dotváral dnešnú noc. Uvažoval som o spôsobe, ako čo najlepšie zosieťovať (networking) všetky snahy o pomoc núdznym v košickej arcidiecéze. Včera som sa totiž dozvedel, že…

10.12.2009 o 12:48 | Karma článku: 6,14 | Prečítané:  1731x | Diskusia: 26 príspevkov
Jozef Červeň

Sociálny rozmer siedmeho dňa

Život človeka sa odohráva v čase. Človek vníma minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Jednou z najzákladnejších časových jednotiek, ktoré človek dokáže vnímať už od detstva, je striedanie noci a dni. Deň je bežne…

2.10.2009 o 14:20 | Karma článku: 8,70 | Prečítané:  2159x | Diskusia: 82 príspevkov
Jozef Červeň

XIII. Pomoc Cirkvi pri integrálnom povznesení človeka

Sú mnohé mienky o tom, čo prispieva k povzneseniu človeka, a čo naopak vedie k jeho útlaku. Počas histórie ľudstva sa našli mnohí "osloboditelia", ktorí ľuďom sľubovali lepšie časy, a nakoniec im priniesli núdzu,…

24.9.2009 o 11:10 | Karma článku: 6,56 | Prečítané:  1863x | Diskusia: 156 príspevkov
Jozef Červeň

XII. Úloha Katolíckej cirkvi pri rozvoji národov

Dnes existuje veľa merateľných kritérií, ktorými sa medzi sebou porovnávajú krajiny. Väčšina z týchto ukazovateľov sú ekonomického charakteru a vyjadrujú mieru schopnosti obyvateľstva zadovážiť si prostriedky…

18.6.2009 o 13:50 | Karma článku: 7,22 | Prečítané:  2201x | Diskusia: 185 príspevkov
Jozef Červeň

XI. Úloha Katolíckej cirkvi pri povznesení národa

Cirkev uznáva, že ľudia majú prirodzený sklon združovať sa nielen v rodinách a v širších spoločenstvách príbuzensky zviazaných rodín, ale aj v spoločenstvách národov. Národy sú spoločenstvá ľudí, ktoré sa rozvíjajú…

6.3.2009 o 10:00 | Karma článku: 6,94 | Prečítané:  1932x | Diskusia: 171 príspevkov
Jozef Červeň

X. Úloha Katolíckej cirkvi pri povznesení ženy

Sociálna náuka Katolíckej cirkvi neobchádza ani túto háklivú tému. Háklivú preto, lebo ak chce na ňu reagovať pravdivo, musí uznať, že aj napriek tomu, že si je vedomá ideálu v tejto oblasti, uvedomuje si aj to, že…

30.1.2009 o 12:00 | Karma článku: 9,04 | Prečítané:  2484x | Diskusia: 202 príspevkov
Jozef Červeň

Hospodárska, plynová kríza a "dedinosvet"

Uprostred jednej dediny bola studňa. Všetci do nej chodili čerpať vodu s čistými vedrami, lebo vedeli, že je to čestné voči obyvateľom dediny. Krčmár z horného konca jedného dňa prišiel načerpať s vedrom od hnojovky…

9.1.2009 o 12:15 | Karma článku: 11,72 | Prečítané:  2772x | Diskusia: 90 príspevkov
Jozef Červeň

Svetový deň pokoja

Bojovať proti chudobe – budovať pokoj - to je hlavná myšlienka listu, ktorý pápež vydal k tomuto dňu. Zatiaľ je to to najlepšie, čo som o chudobe čítal, preto by som tu chcel ponúknuť na zamyslenie niektoré…

31.12.2008 o 18:30 | Karma článku: 7,33 | Prečítané:  2167x | Diskusia: 248 príspevkov
Jozef Červeň

Deň "Boja proti chudobe"

Ježiš sa vyjadril, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Niektorí sú chudobní preto, že si svoju chudobu zapríčinili sami, iní preto, lebo nemali možnosť dostať sa z bludného kruhu chudoby, v ktorom žijú od…

7.10.2008 o 14:40 | Karma článku: 8,37 | Prečítané:  2948x | Diskusia: 63 príspevkov
Jozef Červeň

IX. Podpora rodiny zo strany Cirkvi

Cirkev si uvedomuje, že jej úlohou je pripomínať, že rodina je základom každej ľudskej spoločnosti. Veď človek nemá prístup k životu a ku spoločnosti inak ako prostredníctvbom rodiny. Aj napriek tomu, že dnes sa…

27.11.2007 o 11:40 | Karma článku: 7,15 | Prečítané:  2331x | Diskusia: 72 príspevkov
Jozef Červeň

VIII. Podpora sociálnosti

Hovorí sa, že človek je spoločenský tvor. Nie je to vlk samotár, ktorého cieľom je uchmatnúť si čo najlepšie sústo. Cirkev uznáva, že ľudia majú prirodzený sklon rozvíjať sa a spolupracovať v spoločnosti. Vychádza…

15.10.2007 o 13:00 | Karma článku: 4,96 | Prečítané:  2127x | Diskusia: 45 príspevkov
Jozef Červeň

VII. Podpora rovnosti podľa spravodlivosti

Ak sa rozpráva o diskriminácii, rasizme a rôznych formách útlaku, kedy jedna skupina utláča druhú, vnímame to ako nespravodlivosť. Na to, aby sme vedeli pomenovať, prečo je to nespravodlivé, a na základe čoho sú si…

26.9.2007 o 13:35 | Karma článku: 5,39 | Prečítané:  2214x | Diskusia: 128 príspevkov
Jozef Červeň

VI.Opora svedomia zo strany Cirkvi

Človek je pozvaný k tomu, aby žil podľa svojho svedomia. Tento vnútorný hlas ho vedie životom, upozorňuje ho na nástrahy, a neustálou pochvalou pri konaní dobra ho motivuje k tomu, aby neprestal robiť dobro, a aby…

26.6.2007 o 11:00 | Karma článku: 7,28 | Prečítané:  2196x | Diskusia: 108 príspevkov
Jozef Červeň

V.Úloha Cirkvi pri obrane ľudských práv

Nie je žiadnym tajomstvom, že v mnohých krajinách sveta dochádza k častému a niekde dokonca k sústavnému porušovaniu práv človeka. Pri ohliadnutí sa do minulosti je možné vidieť určitý pozitívny vývoj.…

19.6.2007 o 11:00 | Karma článku: 8,60 | Prečítané:  3231x | Diskusia: 128 príspevkov
Jozef Červeň

IV.Odpoveď Cirkvi na základné otázky človeka

Každého človeka zaujímajú odpovede na základné otázky. Cirkev sa usiluje hľadať odpovede na tieto otázky vo dvoch rovinách. Prvou rovinou je hľadanie odpovedí vďaka viere, a druhou je hľadanie odpovedí vďaka rozumu.…

18.6.2007 o 13:00 | Karma článku: 7,99 | Prečítané:  3002x | Diskusia: 195 príspevkov
Jozef Červeň

III.Evanjelizačná úloha Cirkvi

Evanjelizácia je základným poslaním Cirkvi. Svätý Pavol povedal, že by mu bolo beda, keby evanjelium nehlásal. Evanjelium je radostná zvesť a kto nepodáva radosť ďalej, necháva narastať beznádejnosť a smútok. Túto…

6.6.2007 o 9:15 | Karma článku: 6,64 | Prečítané:  2302x | Diskusia: 106 príspevkov
Jozef Červeň

II. Solidárnosť Cirkvi s ľudskou rodinou

Ak stretnem kresťana, ktorý sa nezaujíma o to, čo sa deje vo svete, a ktorému je jedno, ak niekto v jeho blízkosti trpí, viem, že som stretol karikatúru kresťana. Každému kresťanovi musí záležať na ochrane ľudskej…

20.4.2007 o 12:45 | Karma článku: 7,94 | Prečítané:  2638x | Diskusia: 69 príspevkov
Jozef Červeň

I. Poslanie Cirkvi v službách človeka

Mnohí sa pýtajú, ako Katolícka cirkev vníma svoje poslanie v tomto svete. Uvedomil som, že často krát sa aj samotní veriaci niekedy čudujú, prečo sa ich Cirkev vyjadruje k niečomu inému ako k obradom v kostole. Títo…

30.3.2007 o 13:45 | Karma článku: 9,72 | Prečítané:  3324x | Diskusia: 168 príspevkov

Už ste čítali?